Geography

           อ่านบทความที่น่าสนใจ ได้กล่าวว่า มีนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มอธิบายว่า ปรากฏการณ์โลกร้อนนี้ เป็นไปตามธรรมชาติของวัฎจักรโลก ที่จะต้อเข้าสู่ช่วงร้อนๆ สุดๆ ก่อน แล้วก็จะเข้าสู่ยุคน้ำแข็ง ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นวัฎจักรทุก ๆ 100,000 ปี
           อ่านแล้ว ถ้างง นัก ก็อ่านจากต้นฉบับเลยแล้วกัน
 

เบอร์มิวดา

posted on 13 Aug 2010 00:34 by pojjamansk in Geography

 

เด็ก ๆ มักจะอยากให้เล่าเรื่องสามเหลี่ยมเบอร์มิวดา  ซึ่งก็มักจะอยากฟังเรื่องที่มีความลึกลับ น่าสะพรึงกลัว 

 

แต่ความเจริงมักไม่น่ากลัวเสียเลย เพราะ  
 

นักวิทยาศาสตร์ไขปริศนา"สามเหลี่ยมผีสิง"เบอร์มิวด้า"ได้แล้ว

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่ 10 ส.ค.ว่า นักวิทยาศาสตร์สามารถวิจัยค้นพบปริศนาลึกลับดำมืดของสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า ที่สร้างปรากฎการณ์ดูดกลืนเรือและเครื่องบินที่บินผ่านบริเวณดังกล่าวจนหายสาบสูญ และถูกกล่าวขานเรียกว่าเป็น"สามเหลี่ยมผีสิง ที่ร่ำลือกันว่า ได้ดูดกลืนสิ่งต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาทะลุไปยังอีกมิติหนึ่ง"โดยพบว่า สาเหตุแท้จริงมาจากการการก่อตัวของก๊าซธรรมชาติ ที่ใหญ่ขนาดเป็นฟองก๊าซขนาดยักษ์ และทำให้เรือและเครื่องบินสูญเสียการควบคุม ก่อนจมดิ่งสู่สามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า

 

รายงานระบุว่า จากการค้นพบของศจ.โจเซฟ โมนาแกน หนึ่งในสองผู้วิจัยงานศึกษาไขปริศนาดังกล่าว ระบุว่า เขาพบว่า บริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า ปรากฎว่ามีก๊าซมีเธนเป็นจำนวนมาก ขนาดปะทุเป็นฟองก๊าซขนาดยักษ์ลอยเหนือบริเวณดังกล่าว ก๊าซดังกล่าวอยู่ใต้ท้องทะเลในบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า โดยเมื่อก๊าซเหล่านี้ขึ้นสู่พื้นผิว มันจะทะยานสู่อากาศ และขยายตัวเป็นวงกว้างและก่อตัวเป็นฟองก๊าซขนาดยักษ์ เมื่อเรือลำใดผ่านเข้าไปในบริเวณนั้น ก็จะเข้าไปสู่ฟองก๊าซมีเธนขนาดยักษ์ จนทำให้เรือเหล่านี้สูญเสียการควบคุม และจมลงสู่ห้วงทะเล

 

และหากฟองก๊าซดังกล่าวมีขนาดยักษ์มาก ๆ ที่สามารถครอบคลุมความหนาแน่นระดับสูงบนผืนฟ้าเพียงพอ มันก็จะทำให้เครื่องบินที่บินอยู่บนน่านฟ้าเหนือสามเหลี่ยมฯ สูญเสียการควบคุม ตกทะเลและจมลงสู่ท้องทะเลอย่างรวดเร็ว

 

ข่าวจากมติชนออนไลน์  ฉบับวันที่ 10 สค 2553

                   ภาคกลางคือดินแดนที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและสาขาที่เป็นศูนย์กลางของประเทศ นับเป็นบริเวณที่เหมาะสมใน       การตั้งถิ่นฐาน  ที่ราบลุ่มภาคกลางนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือที่ราบภาคกลางตอนบนคือส่วนที่อยู่เหนือจังหวัดนครสวรรค์ขึ้นไป และที่ราบภาคกลางตอนล่าง คือส่วนที่อยู่ใต้จังหวัดนครสวรรค์ลงมาสันนิษฐานว่าที่ราบภาคกลางนี้ในอดีตคงเคยเป็นทะเลมาก่อน ต่อมาเกิดการทับถมเกิดเป็นดินดอนสามเหลี่ยมแม่น้ำเจ้าพระยา     

                    พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินตะกอนที่แม่น้ำเจ้าพระยา  แม่น้ำ           ท่าจีน  แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำบางปะกง พัดพามา แม่น้ำเหล่านี้ เมื่อไหลผ่านบริเวณที่เป็นที่ราบความเร็วของกระแสน้ำลดลง วัตถุต่าง ๆ ที่ละลายปนมากับน้ำจะตกตะกอนทับถมพอกพูนซึ่งตะกอนเหล่านี้ส่วนใหญ่ทำให้เกิดการทับถมเป็นบริเวณกว้าง ประกอบด้วย ทรายละเอียด ดิบเหนียว ดินตะกอน   ซึ่งมีความเหมาะสมในการปลูกข้าว พื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและสาขา ที่ครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งหมดของภาคกลาง แม่น้ำเหล่านี้ต่างมีคูคลองแตกสาขาอีกหลายสาย เป็นเครือข่ายหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมและยังพัดพาโคลนตะกอนมาทับถมแก่ผืนดินและท้องน้ำ ที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาจึงได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งอู่ข้าว อู่น้ำของประเทศแม่น้ำเจ้าพระยามีต้นกำเนิดจากแคว ปิง วัง ยม น่าน ที่ไหลมารวมกันที่ ตำบล ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์  ไหลผ่านหลายจังหวัดและแตกแขนงออกเป็น สาขาต่าง ๆ  เช่นแม่น้ำสะแกกรังไหลแยกออกจากแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ลงมาทางทิศใต้เรียกว่า แม่น้ำมะขามเฒ่า  ไหลเข้าเขตจังหวัดสุพรรณบุรีเรียกว่าแม่น้ำ สุพรรณบุรี   เมื่อเข้าเขตจังหวัดนครปฐมเรียกว่า                       แม่น้ำนครชัยศรี   ไหลเข้าสู่จังหวัดสมุทรสาครเรียกว่า แม่น้ำท่าจีน  แล้วไหลลงสู่อ่าวไทยที่เขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร                แม่น้ำลพบุรี  แยกออกจากแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตอำเภอ เมือง  จังหวัดสิงห์บุรี แล้วไหลเข้าเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมกับแม่น้ำป่าสัก                แม่น้ำป่าสัก  มีต้นกำเนิดจากทิวเขาเพชรบูรณ์  ไหลผ่านจังหวัดลพบุรี และ สระบุรี แล้วไปรวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา             

                    แม่ล้ำแต่ละสาย จะมีคู คลองเชื่อมระหว่างแม่น้ำสายสำคัญ ๆ ก่อให้เกิดสภาพธรรมชาติของสองฝั่งแม่น้ำ และคู คลองต่างๆ นอกเหนือจากเอื้อประโยชน์ในการประกอบอาชีพแล้ว ยังเป็นทัศนียภาพสวยงาม เหมาะสมกับโปรแกรมการท่องเที่ยว ประเภทล่องเรือตามลำน้ำ ดูนก  ตกปลา  เช่น การล่องเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาจากกรุงเทพมหานครไปยังสถานที่ต่าง ๆ ที่อยู่ต้นน้ำเช่นจากกรุงเทพมหานครไปจังหวัดนนทบุรีไปปากเกร็ด ไปพระราชวังบางปะอิน หรือ ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมคลอง สวนผลไม้ ไม้ดอก ในแต่ละลำคลองซึ่งมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว คลองที่มักใช้เป็นเส้นทางท่องเที่ยว คือ คลองบางกอกน้อย คลองอ้อม คลองบางกอกใหญ่ คลองภาษีเจริญ คลองดำเนินสะดวก ฯลฯ                  บางส่วนของภาคกลางที่ติดทะเล คือ เขตจังหวัด สมุทรปราการ  สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม  พื้นดินจะเป็นดินเค็ม จะมีพืชบางชนิดขึ้นได้ดี จึงเป็นแหล่งปลูกมะพร้าว ทำนาเกลือ  ทำบ่อกุ้ง บ่อปลา บ่อปู ฟาร์มหอย การประมงชายฝั่ง  บางแห่งเป็น              ป่าชายเลน  สิ่งเหล่านี้ นอกจากจะเป็นอาชีพที่ทำรายได้ดีแล้ว ยังเป็นสิ่งที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

                   สำหรับสภาพภูมิอากาศของภาคกลางนั้น จากการที่ภาคกลางมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีที่สูงและภูเขาล้อมเกือบรอบ ทางใต้ติดต่อกับอ่าวไทย ซึ่งเป็นพื้นที่โล่งเพียงด้านเดียว ฉะนั้นจึงรับลม ตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้ที่พัดจากอ่าวไทยขึ้นมา ในฤดูหนาวจึงไม่หนาวและในฤดูร้อนจึงไม่ร้อนเหมือนภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ           ส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติ ในภาคกลางจะมีทรัพยากรที่ประกอบด้วยป่าไม้  ดิน  น้ำ   สัตว์ป่า   และมีปัญหาการลักลอบหรือความเสื่อมโทรมคล้ายกับภาคอื่นๆ ได้มีการอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า รวมทั้งเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนในของประชาชนอีกด้วย                

                       การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกที่ยกระดับแผ่นดินส่วนของภาคกลางขึ้นพร้อมกับเกิดการทับถมจากโคลนตะกอนที่พัดมากับกระแสน้ำนับล้านๆ ปี  ที่ราบภาคกลางตอนบนจึงมีความสูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่าภาคกลางตอนล่าง  เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำปิง ยม และน่าน  กระจายอยู่ในเขตจังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร จังหวัดกำแพงเพชร  ตอนใต้ของ จังหวัด อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ และจังหวัดนครสวรรค์  ในทางภูมิศาสตร์เรียกว่าที่ราบลูกระนาด หรือที่ราบลูกคลื่น บางแห่งอาจมีภูเขาโดดๆ ปรากฎอยู่บ้างเพราะเคยเป็นเกาะในทะเลมาก่อน .                ภาคกลางตอนล่างเป็นที่ราบลุ่มซึ่ง  บริเวณนี้ จะเรียกกว่าเป็นดินดอนสามเหลี่ยม

                      ภาคกลางตอนบนซึ่งเป็นบริเวณที่มีพื้นติดต่อกับคภาคเหนือ  เป็นพื้นที่มีป่าไม้มากพอสมควร   รัฐบาลและเอกชน จึงพยายามอย่างยิ่งในการรักษาสภาพป่าให้สมบูรณ์ที่สุด  ดังนั้นจึงได้ประกาศพื้นที่ป่าประเภทนี้ เป็น  เขตอุทยานแห่งชาติ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า  เขตห้าม ล่าสัตว์  เขตวนอุทยาน     เขตพื้นที่ชุ่มน้ำ เขตสวนพฤกษศาสตร์  สวนรุกขชาติ  และศูนย์ศึกษาธรรมชาติ   เช่นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง   ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุม จังหวัดอุทัยธานี  จังหวัดกาญจนบุรี และ จังหวัดตาก ผืนป่าแห่งนี้จึงเป็นผืนป่าอนุรักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้งทั้งสองแห่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็น "มรดกโลกทางธรรมชาติ"  เมื่อวันที่ เมื่อ 13 ธ.ค. 2534   
                นอกจากนั้น ยังมีอุทยานแห่งชาติที่สำคัญ อีกหลายแห่ง