606

การบ้านครั้งที่ 5 ม.606

posted on 18 Jan 2010 12:34 by pojjamansk in 606
      การบ้านบนเว็บนี้ น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว ขอให้ตั้งใจเขียนได้ดี เพราะ จะวัดผลเป็น 3เกรด คือ พอใช้ = 1  ดี = 2  และดีมาก  =  3

    คำถาม คือ ....เมื่อได้ศึกษาเรื่องราวทางประวัติมาพอสมควรทั้งประวัติศาสตร์ไทย และประวัติศาสตร์สากล ให้พวกเราหยิบยกเหตุการณ์ที่ประทับใจที่สุดมา 1 เรื่อง จะเป็นของไทย หรือต่างประเทศก็ได้ ไม่ว่ากัน ! อธิบายด้วยนะว่า เหตุการณ์ที่เลือกนั้น  ให้คติ  ข้อคิด หรือ บทเรียนอะไรบ้าง 

        ถ้าเลือกได้ รู้จักนำเหตุการณ์นั้นๆ มาเป็นบทเรียน ก็เรียกว่าศึกษาประวัติศาสตร์แล้วได้ประโยชน์ แม้ว่าในอนาคตพวกเราอาจเป็น หมอ วิศวกร หรือ อื่น ๆ...

       จะอ่านวันพฤหัสที่ 21 ม.ค 7.00 น

       โชคดี นะจ๊ะ แล้ว ติดตามคะแนนล่าสุดให้ดี

การบ้านครั้งที่ 4 ม.606

posted on 13 Jan 2010 06:47 by pojjamansk in 606
ประโยชน์ของการศึกษาประวัติศาสตร์ข้อหนึ่งกล่าวว่า ..เพื่อจะได้เรียนรู้อดีต เป็บบทเรียนในปัจจุบัน และคาดการณ์อนาคต..

           และข้อคิอประการหนึ่งที่มักจะได้ยินกันบ่อยๆ คือ..จงทำวันนี้ให้ดีที่สุด

           อธิบายว่า  2 ประโยคนี้เกี่ยวพันกันอย่างไร

การบ้านครั้งที่ 3 ม606

posted on 13 Jan 2010 06:37 by pojjamansk in 606
การสนทนาของ คน 2 คน   คนหนึ่งที่ไม่ทราบวัย ....พูดว่า

        ".....วิชาประวัติศาสตร์ ไม่จำเป็นต้องเรียนในคาบเรียนก็ได้ น่าจะกำหนดให้อ่าน แล้วมาสอบแบบหนังสืออ่านนอกเวลา ครุจะกำหนดสอบเรื่องไหนก็บอก แล้วก็ให้เกรด ว่า ผ่าน กับ ไม่ผ่าน ไม่ต้องให้เกรด ใครสอบไม่ผ่าน ก็สอบใหม่ หากไมผ่านวิชานี้ ก็ถือว่าไม่จบการศึกษา

         อีกคน.. เป็นคุณ จะตอบเขาว่าอย่างไร

             ตอบเขาไป  ไม่เกิน วันศุกร์ที่ 15 ม.ค.53