อ่านบทความที่น่าสนใจ ได้กล่าวว่า มีนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มอธิบายว่า ปรากฏการณ์โลกร้อนนี้ เป็นไปตามธรรมชาติของวัฎจักรโลก ที่จะต้อเข้าสู่ช่วงร้อนๆ สุดๆ ก่อน แล้วก็จะเข้าสู่ยุคน้ำแข็ง ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นวัฎจักรทุก ๆ 100,000 ปี
           อ่านแล้ว ถ้างง นัก ก็อ่านจากต้นฉบับเลยแล้วกัน
 

Comment

Comment:

Tweet

sad smile sad smile

#1 By อิสระรำพัน on 2011-09-10 16:29