เรื่องของนิ้ว

posted on 21 May 2011 10:02 by pojjamansk in General
         เมื่อวันรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันแรก(19 พ.ค.54) หลายพรรคก็ลุ่นกันว่า จะจับฉลากได้เลขอะไร พรรคใดได้เลข 1-10 ก็โชคดี เพราะสามารถใช้มือและนิ้วของตนเองหาเสียงและเป็นสัญญลักษณ์ไปด้วย
         ก็เลยมีเรื่องของนิ้วมาฝากกัน... ว่านิ้วแต่ละนิ้วมีความหมายอย่างไร เหตุใดจึงตั้งชื่อนี้

           กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระเจ้าได้ทรงเรียกนิ้วทุกนิ้วมาเข้าประชุมเพื่อจัดต ำแหน่งของนิ้วต่างๆ

         นิ้วแรกมีนิสัยเกเร และชอบกลั่นแกล้งนิ้วอื่นที่อ่อนแอกว่า จึงไม่มีใครชอบและอยากคบด้วยพระเจ้าจึงทรงตั้งชื่อนิ้วนี้ว่า "นิ้วโป้ง"พระองค์ทรงจัดให้นิ้วโป้งอยู่ไกลจากนิ้วอื่นๆ มากที่สุดและทรงเสกให้นิ้วโป้งเป็นนิ้วที่สั้นที่สุดเพื่อไม่ใ ห้รังแกผู้อื่นได้อีก

         ต่อไป นิ้วต่อไป มีนิสัยถือตนว่าตัวเองมีอำนาจ ชอบใช้อำนาจสั่งโน่นสั่งนี่พระเจ้าจึงทรงตั้งชื่อนิ้วนี้ว่า "นิ้วชี้" และทรงวางนิ้วชี้ไว้อยู่ข้างๆ นิ้วโป้งเพื่อนิ้วโป้งจะได้เกรงกลัวจนไม่กล้าเกเรหรือกลั่นแกล้งใครอีก

         นิ้วต่อไปมีนิสัยรักความยุติธรรมมีความกล้าหาญและรัก ความถูกต้องพระเจ้าจึงทรงเสกให้นิ้วนี้เป็นนิ้วที่ยาวที่สุดเพื่ อที่จะคอยดูแลนิ้วอื่นๆได้และได้วางไว้ข้างๆนิ้วชี้เพื่อคอยเตือนสตินิ้วชี้ให้รู้จักใช้อำนาจที่มีอย่าง ยุติธรรม และด้วยนิสัยรักความยุติธรรมนี่เองพระเจ้าจึงทรงตั้งชื่อนิ้วนี้ว่า"นิ้วกลาง"

        นิ้วต่อไป เป็นนิ้วแห่งความรักและคำสัญญา มีนิสัยอ่อนโยนซื่อสัตย์และมั่นคงในความรักด้วยนิสัยคล้ายผู้หญิงนี ่เองพระเจ้าจึงทรงตั้งชื่อนิ้วนี้ว่า "นิ้วนาง" และจัดวางนิ้วนางให้อยู่ข้างๆนิ้วกลาง เพื่อนิ้วกลางจะได้คอยดูแลนิ้วนางที่อ่อนโยนได้

        นิ้วสุดท้าย "นิ้วก้อย" นิ้วก่อยเป็นนิ้วแห่งมิตรภาพ เพราะฉะนั้นนิ้วนี้เป็นนิ้วที่เล็กที่สุด ฉะนั้นจึงมักโดนนิ้วโป้งจอมเกเรแกล้งอยู่เป็นประจำ พระเจ้าจึงทรงจับนิ้วก้อยไปวางไว้ข้างๆ นิ้วนางซึ่งไกลจากนิ้วโป้งมากที่สุด

        บางทีพระเจ้าก็บอกอะไรเราจากนิ้วของเราเอง พระองค์เสกนิ้วโป้งให้สั้นๆ ดูน่าเกลียด เพื่อจะเตือนเราว่า ถ้าเราเป็นคนเกเร นิสัยไม่ดีถึงแม้ว่าเราจะดูดีอย่างไร เราก็จะเป็นคนน่าเกลียดในสายตาคนอื่นไม่มีใครอยากจะส มาคมด้วย พระองค์จับนิ้วชี้ไว้ข้างๆ นิ้วโป้งเหมือนจะเตือนเราว่า บางทีคนที่เกเรมากๆก็อาจต้องให้คนที่มีอำนาจเหนือเขาหรือคนที่เขาเคารพเ ชื่อฟังดูแลเข้าจึงจะทำให้เขาหยุดนิสัยเสียนั้นได้

         พระองค์ทรงจัดนิ้วชี้ไว้ข้างนิ้วกลาง เพื่อเตือนเราเอีกว่าถ้าเรามีอำนาจอยู่ในมือ เราก็ต้องใช้มันอย่างถูกต้องและยุติธรรม  พระองค์ทรงสร้างนิ้วก้อยและนิ้วนางไว้อยู่ข้างกัน เพื่อบอกเราว่า...มิตรภาพที่ดีนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของความรักและไม่มีความรักแท้จริงใดๆ ในโลกที่ปราศจากมิตรภาพและการให้อภัยเช่นกัน....

         เรื่องนี้เอามาจาก http://www.thaisrw.com/board/index.php?topic=1181.new#new  ความจริงนิ้วเป็นอวัยวะของมนุษย์ที่ธรรมชาติให้มาเพื่อการดำรงชีวิต แต่คนก็ช่างคิด แต่งเป็นนิทานให้น่าอ่าน และน่าบอกต่อ (อย่างที่กำลังทำอยู่นี่) แต่ก็ยังมีพวกทะลึ่ง จินตนาการแปลก เช่นกำหนดให้นิ้วกลางเป็นสัญญลักษณ์ของเพศชายไป การชูนิ้วกลาง จึงเป็น คำด่าว่า ไอ้  -  - -   ไม่ใช่ชื่นชม ว่าคุณยุติธรรมหรอกนะ  

          

Comment

Comment:

Tweet

เข้าใจเลยครับ 555+^^ Hot! Hot! big smile