ศิลปวัฒนธรรมสุโขทัย

posted on 06 Jan 2011 10:00 by pojjamansk in Teenage

http://www.youtube.com/watch?v=EFsNRbTW7Aw

      คลิกเข้าไปดูนะ  แล้วสรุปว่าศิลปะของสุโขทัย มีอะไรบ้าง

Comment

Comment:

Tweet

เจดีย์วัดช้างล้อมนั้นไม่ใช่เจดีย์แบบศรีวิชัยนะครับ

แต่เป็นเจดีย์แบบลังกาครับ

เจดีย์แบบศรีวิชัย มันลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมียอดแหลมนะครับ

#98 By outsider (103.7.57.18|161.200.212.6) on 2012-07-18 11:35

ศิลปะต่างๆสมัยสุโขทัยก็มีในรูปแบบต่างๆมากมายและมีเอกลักษณ์ต่างๆกันไป โดยแบ่งออกเป็นดังนี้ 1.สถาปัตยกรรม เช่น เจดีย์ทรงดอกบัวตูมวัดมหาธาตุ เจดีย์ทรงลังกาวัดชนะสงคราม เจดีย์ศรีวิชัยวัดช้างล้อม 2.ประติมากรรม เช่น พระพุทธรูปวัดมหาธาตุ พระพุทธสัมฤทธิปางมารวิชัย เครื่องสังคโลก
3.วรรณกรรม เช่น ลายสือไทย
angry smile sad smile

#97 By ด.ช.นัทธสิทธิ์ เด่นเลิศชัยกุล ม.105เลขที่21 (110.168.152.217) on 2011-02-13 10:43

ศิลปะวัฒนธรรมในสมัยสุโขทัยนั้นเเบ่งออกได้ดังนี้
1.สถาปัตยกรรม เช่น เจดีย์ทรงบัวตูม เจดีย์ทรงลังกา
เจดีย์ศรีวิชัย พระปรางค์
2.ประติมากรรม เช่น พระพุทธรูปวัดมหาธาตุ พระพุทธสัมฤทธิปางมารวิชัย เครื่องสังคโลก
3.วรรณกรรม เช่น ลายสือไทย
ด.ช.อัครวุฒิ เทียนทรัพย์ ม.106 เลขที่ 48
ไม่รู้หมดเขตยัง แต่เพิ่งนึกได้ครับ

#95 By ด.ช.ฉัตรพงศ์ ไข่มุกด์ (183.89.73.153) on 2011-02-01 20:48

ศิลปะวัฒนธรรมต่างๆในสมัยสุโขทัยแบ่งออกเป็น 3ชนิด
1.สถาปัตยกรรม เช่น เจดีย์ทรงดอกบัวตูม เจดีย์ทรงลังกา เจดีย์ศรีวิชัย พระปราง ฯลฯ
2.ประติมากรรม เช่น พระพุทรรูป พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางมารวิชัย สังคโลก ฯลฯ
3.วรรณกรรม เช่น ลายสือไทย ฯลฯ
ด.ช.ฉัตรพงศ์ ไข่มุกด์ เลขที่33 ม101 (ช้าไปหน่อยครับ ไม่ให้คะแนนก็ไม่เป็นไรครับ)

#94 By ด.ช.ฉัตรพงศ์ ไข่มุกด์ (183.89.73.153) on 2011-02-01 20:47

ศิลปะในสมัยสุโขทัยมีรูปแบบมากมายและมีเอกลักษณ์ต่างกันไป เเบ่งออกเป็น
๑.สถาปัตยกรรม เช่น เจดีย์ทรงดอกบัวตูม เจดีย์ทรงลังกา เป็นต้น
๒.ประติมากรรม เช่น พระพุทธรูปวัดมหาธาตุ และ เครื่องสังคโลก
๓.วรรณกรรม เช่น ลายสือไทย ( ตัวอักษรภาษาไทย )

ด.ช.สิรภพ แพร่กิจยนต์กาล ม.106 เลขที่14

#93 By ด.ช.สิรภพ แพร่กิจยนต์กาล (125.24.152.239) on 2011-01-25 20:58

วัดต่างๆสมัยสุโขทัย เครื่องชามสังคโลกพระพุทธรูปต่างๆครับ ด.ช.ปฐมพล เพียรสุภาพ ม.105 เลขที่ 1

#92 By ด.ช.ปฐมพล เพียรสุภาพ (125.24.125.251) on 2011-01-24 18:49

comment ที่ 90
โรจนัสถ์ ปาลีกุล ม.107 เลขที่ 44

#91 By โรจนัสถ์ ปาลีกุล ม.107 เลขที่ 44 (58.9.134.122) on 2011-01-23 17:05

สรุป
ศิลปะสุโขทัยมีดังนี้
1.สถาปัตยกรรม แบ่งออกเป็น
- เจดีย์ทรงดอกบัวตูม พบที่ วัดมหาธาตุ
- เจดีย์ทรงลังกา พบที่ วัดชนะสงคราม
- เจดีย์ศรีวิชัย พบที่ วัดช้างล้อม
- พระปรางค์ พบที่ วัดศรีสวาย
2.ประติมากรรม โดยแบ่งออกเป็น
- พระพุทธรูป วัดมาหาธาตุ
- ถ้วยชามสังคโลก เช่น ไห จาน ชาม ซึ่งเป็นประติมากรรมที่สำคัญอย่างหนึ่ง
- พระพุทธสัมฤทธิปางมารวิชัย
3.วรรณกรรม โดยแบ่งออกเป็น
- ลายสือไทย
ขอบคุณสำหรับวีดีโอครับ

#90 By โรจนัสถ์ ปาลีกุล ม.107 เลขที่ 44 (58.9.134.122) on 2011-01-23 17:03

ศิลปะในสมัยสุโขทัย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
1. สถาปัตยกรรม
- เจดีย์ทรงศรีวิชัย วัดช้างล้อม
2. ประติมากรรม
- พระพุทธสัมฤทธิปางมารวิชัย เครื่องสังคโลก
3. วรรณกรรม
- ลายสือไทย

สารัช มีแสง ม.103 เลขท่ี่ 5big smile

#89 By สารัช มีแสง ม.103 เลขที่ 5 (110.49.113.108) on 2011-01-19 21:05

ศิลปะสมัยสุโขทัยสามารถแบ่งได้ดังนี้

1ด้านสถาปัตยกรรม
-เจดีย์ทรงดอกบัวตูม วัดมหาธาตุ
-เจดีย์ทรงลังกา วัดชนะสงคราม
-เจดีย์ศรีวิชัย วัดช้างล้อม
-พระปรางค์วัดศรีสวาย

2ด้านประติมากรรม
-พระพุทธรูปวัดมหาธาตุ
-พระพุทธสัมฤทธิปางมารวิชัย
-เครื่องสังคโลก

3ด้านวรรณกรรม
-ลายสือไทย

#88 By ด.ช.พชร พิชิตปรีชา ม.103 เลขที่21 (119.31.121.89) on 2011-01-18 21:23

สถาปัตยกรรมที่สำคัญเช่น
1.วัดมหาธาตุ(เจดีย์ทรงดอกบัวตูม)
2.วัดชนะสงคราม(เจดีย์ทรงลังกา)
3.วัดช้างล้อม(เจดีย์ศรีวิชัย)
4.วัดศรีสวาย(พระปางค์)
ประติมากรรม
1.วัดมหาธาตุ(พระพุทธรูป)
2.พระพุทธสัมฤทธิปางมานวิชัย
3.สังคโลก
วรรณกรรม
1.ลายสือไทย

#87 By ด.ช.ภีม สกลวิภาส ม.101เลขที่7 (61.90.22.180) on 2011-01-18 21:18

ศิลปะของสุโขทัย 3 ประเภท 1.สถาปัตยกรรม 2.ประติมากรรม 3.วรรณกรรม

1.สถาปัตยกรรม เช่น สถาปัตยกรรมเจดีย์ทรงดอกบัวตูม สถาปัตยกรรมเจดีย์ทรงลังกา สถาปัตยกรรมเจดีย์ศรีวิชัย


2.ประติมากรรม เช่น พระพุทธรูปวัดมหาธาตุ พระพุทธสัมฤทธิปางมารวิชัย เครื่องสังคโลก

3.วรรณกรรม เช่น ลายสือไทยwink wink

#86 By ด.ช.วรวิทย์ ชินพงศ์พาณิชย์ ม.107 เลขที่ 3 (125.24.108.60) on 2011-01-17 21:10

จากการที่ผมได้ดูคลปผมสรุปได้ว่า
ศิลปะสมัยสุโขทัยแบ่งออกได้ดังนี้
1.สถาปัตยากรรม เช่น เจดีย์ทรงดอกบัวตูม เจดีย์ทรงลังกา
และ เจดีย์ศรีวิชัย
2.ประติมากรรม เช่น พระพุทธรูปวัดมหาธาตุ พระพุทธสำริดปางมารวิชัย และ เครื่องสังคโลก
3.วรรณกรรม เช่น ลายสือไทยที่พบบนหลักศิลาจารึก

#85 By ด.ช.อธิวัฒน์ ธเนศสิริพงศ์ ม.104 เลขที่ 2 (182.53.82.3) on 2011-01-17 20:28

1.สถาปัตยกรรมสมัยสุโขทัยนั้นส่วนมากจะเป็นเจดีย์
ลักษณะต่างๆหรือไม่ก็เป็นพระปรางค์
2.ประติมากรรมส่วนใหญ่ของสุโขทัยจะเป็นพระพุทธรูป
ปางต่างๆซะส่วนใหญ่
3. วรรณกรรมที่สำคัญของสุโขทัยคือ ลายสือไทย

#84 By ด.ช.คณัสนันท์ สิริวัฒนพรกุล ม.103 เลขที่34 (58.9.67.143) on 2011-01-17 20:13

จากวีดีโอที่ผมได้ดู นั้น สรุปได้ว่าสุโขทัยนั้นเต็มไปด้วยศิลปะแขนงต่างๆมากมาย คือ
1. สถาปัตยกรรม มีเจดีย์ทรงต่างมากมาย เช่น เจดีย์ทรงดอกบัวตูม
2.ประติมากรรม มีการปั้นพระพุทธรูป และ สิ่งต่างๆมากมาย เช่น พระพุทธสัมฤทธิปางมารวิชัย เครื่องสังคโลก
3.วรรณกรรม มีพ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ประดิษฐ์อักษรไทย หรือที่เรียกว่า ลายสือไทย
ด.ช.ศุภธัช พงศ์พัฒนหยก ม.102 เลขที่ 37big smile big smile

#83 By ด.ช.ศุภธัช พงศ์พัฒนหยก ม.102 เลขที่ 37 (27.130.56.231) on 2011-01-17 18:53

ขอบคุณมากครับที่ช่วยแบ่งเบาภาระให้ผมทำการบ้านเร็วขึ้น ให้ความรู้ผมในyoutube

#82 By เด็กชายปณิธิ เจริญทวีแก้ว เลขที่47 ห้อง107 (119.31.108.151) on 2011-01-17 07:09

ศิลปะต่างๆในสมัยสุโขทัยมีมากมายโดยแบ่งออกเป็น 1.สถาปัตยกรรมเช่น เจดีย์ทรงดอกบัวตูม เจดีย์ทรงลังกาและเจดีย์ศรีวิชัย 2.ประติมากรรม เช่น พระพุทธรูปวัดมหาธาตุ พระพุทธสำฤทธิปางมารวิชัย และ พวกเครื่องสังคโลก เป็นต้น 3.วรรณกรรม เช่น ลายสือไทย เป็นต้น

ด.ช.ไวภพ กฤษฎาธาร ม.106 เลขที่ 50

#81 By ด.ช.ไวภพ กฤษฎาธาร (223.204.88.163) on 2011-01-17 03:07

ศิลปะต่างๆสมัยสุโขทัยมีดังนี้

1ด้านสถาปัตยกรรม
1.1เจดีย์ทรงดอกบัวตูม วัดมหาธาตุ
1.2เจดีย์ทรงลังกา วัดชนะสงคราม
1.3เจดีย์ศรีวิชัย วัดช้างล้อม
1.4พระปรางค์วัดศรีสวาย

2ด้านประติมากรรม
2.1พระพุทธรูปวัดมหาธาตุ
2.2พระพุทธสัมฤทธิปางมารวิชัย
2.3เครื่องสังคโลก

3ด้านวรรณกรรม
3.1ลายสือไทย
double wink

#80 By ด.ช.ปัญญา อำนวยทรัพย์ ม.103 เลขที่32 (58.9.106.186) on 2011-01-16 20:37

ศิลปะวัฒนธรรมของสุโขทัยนั้นมีมากมายหลายอย่างซึ่งแต่ละอย่างนนั้นมีความเป็นเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัว อย่าง
เช่น ในด้านสถาปัตยกรรม เช่น เจดีย์ทรงลังกา เจดีย์ศรีวิชัย เจดีย์ทรงดอกบัวตูม ในด้านประติมากรรม เช่น พระพุทธรูปในปางค์ต่างๆโดยที่โดดเด่นที่สุดคือ ปางค์มารวิชัย เครื่องปั้นดินเผาชามสังคโลก ในด้านวรรณกรรม คือ ลายสือไทยซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบของตัวหนังสืออักษรไทย
ด.ช.ศุภชัย ทรัพย์ธนากร ม.104 เลขที่ 23

#79 By ด.ช.ศุภชัย ทรัพย์ธนากร (58.8.192.139) on 2011-01-16 18:37

ศิลปวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย มีดังนี้
พระมหาราชวังกรุงสุโขทัย
1.สถาปัตยกรรม เช่น เจดีย์ทรงดอกบัวตูม พระปรางค์
2.ประติมากรรม เช่น พระพุทธรูป สังคโลก
3.วรรณกรรม เช่น ลายสือไทย
ด.ช.ภานุพงศ์ เกษารัตน์ ม.106 เลขที่ 23

#78 By ด.ช.ภานุพงศ์ เกษารัตน์ (110.164.163.8) on 2011-01-16 18:16

ศิลปะสุโขทัยแบ่งออกเป็นดังนี้
1.สถาปัตยกรรม
-เจดีย์ทรงดอกบัวตูม ที่วัดมหาธาตุ
-เจดีย์ทรงลังกา ที่วัดชนะสงคราม
-เจดีย์ทรีวิชัย ที่วัดช้างล้อม
-พระปรางค์ ที่วัดศรีสวาย
2.ประติมากรรม
-พระพุทธรูป วัดมหาธาติ
-พระพุทธสัม