ศิลปวัฒนธรรมสุโขทัย

posted on 06 Jan 2011 10:00 by pojjamansk in Teenage

http://www.youtube.com/watch?v=EFsNRbTW7Aw

      คลิกเข้าไปดูนะ  แล้วสรุปว่าศิลปะของสุโขทัย มีอะไรบ้าง

Comment

Comment:

Tweet

เจดีย์วัดช้างล้อมนั้นไม่ใช่เจดีย์แบบศรีวิชัยนะครับ

แต่เป็นเจดีย์แบบลังกาครับ

เจดีย์แบบศรีวิชัย มันลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมียอดแหลมนะครับ

#98 By outsider (103.7.57.18|161.200.212.6) on 2012-07-18 11:35

ศิลปะต่างๆสมัยสุโขทัยก็มีในรูปแบบต่างๆมากมายและมีเอกลักษณ์ต่างๆกันไป โดยแบ่งออกเป็นดังนี้ 1.สถาปัตยกรรม เช่น เจดีย์ทรงดอกบัวตูมวัดมหาธาตุ เจดีย์ทรงลังกาวัดชนะสงคราม เจดีย์ศรีวิชัยวัดช้างล้อม 2.ประติมากรรม เช่น พระพุทธรูปวัดมหาธาตุ พระพุทธสัมฤทธิปางมารวิชัย เครื่องสังคโลก
3.วรรณกรรม เช่น ลายสือไทย
angry smile sad smile

#97 By ด.ช.นัทธสิทธิ์ เด่นเลิศชัยกุล ม.105เลขที่21 (110.168.152.217) on 2011-02-13 10:43

ศิลปะวัฒนธรรมในสมัยสุโขทัยนั้นเเบ่งออกได้ดังนี้
1.สถาปัตยกรรม เช่น เจดีย์ทรงบัวตูม เจดีย์ทรงลังกา
เจดีย์ศรีวิชัย พระปรางค์
2.ประติมากรรม เช่น พระพุทธรูปวัดมหาธาตุ พระพุทธสัมฤทธิปางมารวิชัย เครื่องสังคโลก
3.วรรณกรรม เช่น ลายสือไทย
ด.ช.อัครวุฒิ เทียนทรัพย์ ม.106 เลขที่ 48
ไม่รู้หมดเขตยัง แต่เพิ่งนึกได้ครับ

#95 By ด.ช.ฉัตรพงศ์ ไข่มุกด์ (183.89.73.153) on 2011-02-01 20:48

ศิลปะวัฒนธรรมต่างๆในสมัยสุโขทัยแบ่งออกเป็น 3ชนิด
1.สถาปัตยกรรม เช่น เจดีย์ทรงดอกบัวตูม เจดีย์ทรงลังกา เจดีย์ศรีวิชัย พระปราง ฯลฯ
2.ประติมากรรม เช่น พระพุทรรูป พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางมารวิชัย สังคโลก ฯลฯ
3.วรรณกรรม เช่น ลายสือไทย ฯลฯ
ด.ช.ฉัตรพงศ์ ไข่มุกด์ เลขที่33 ม101 (ช้าไปหน่อยครับ ไม่ให้คะแนนก็ไม่เป็นไรครับ)

#94 By ด.ช.ฉัตรพงศ์ ไข่มุกด์ (183.89.73.153) on 2011-02-01 20:47

ศิลปะในสมัยสุโขทัยมีรูปแบบมากมายและมีเอกลักษณ์ต่างกันไป เเบ่งออกเป็น
๑.สถาปัตยกรรม เช่น เจดีย์ทรงดอกบัวตูม เจดีย์ทรงลังกา เป็นต้น
๒.ประติมากรรม เช่น พระพุทธรูปวัดมหาธาตุ และ เครื่องสังคโลก
๓.วรรณกรรม เช่น ลายสือไทย ( ตัวอักษรภาษาไทย )

ด.ช.สิรภพ แพร่กิจยนต์กาล ม.106 เลขที่14

#93 By ด.ช.สิรภพ แพร่กิจยนต์กาล (125.24.152.239) on 2011-01-25 20:58

วัดต่างๆสมัยสุโขทัย เครื่องชามสังคโลกพระพุทธรูปต่างๆครับ ด.ช.ปฐมพล เพียรสุภาพ ม.105 เลขที่ 1

#92 By ด.ช.ปฐมพล เพียรสุภาพ (125.24.125.251) on 2011-01-24 18:49