อ่านเจอประโยคหนึ่ง แล้วน่าสนใจ จึงลอกมา เพื่อให้พวกเราได้แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย และบรรเจิด ก็คือ ประโยคว่า
       
           ปี 2554 ประเทศไทยคงจะดีกว่าเก่า ถ้า........
       
          เขียนมานะ จะคอยอ่าน

Comment

Comment:

Tweet

ปี2554ประเทศไทยคงจะดีกว่าเก่า ถ้าคนไทยหันมาร่วมมือกัน ไม่ทะเลาะกัน ไม่มีการชุมนุมประท้วง ไม่ทำให้ผู้อื่นแตกแยก มีการให้อภัยกัน เมื่อทำผิดก็ขอโทษกัน รักกัน สามัคคีกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเวลาที่ผู้อื่นเดือดร้อนbig smile big smile
ด.ช.สิรภพ แพร่กิจยนต์กาล ม.106 เลขที่14

#98 By ด.ช.สิรภพ แพร่กิจยนต์กาล (125.24.158.255) on 2011-02-01 21:34

'คนไทยที่ไปนอกกลับมาไทย
มาร่วมใจพัฒนาประเทศชาติ
ทหารเเละตำรวจไม่ขี้ขลาด
คอยเป็นการ์ดปกป้องประชาชน
ทุกๆคนที่เกิดเป็นคนไทย
ให้มีใจรักเพื่อนไทยทุกคน
ช่วยเหลือกันคนไทยไม่ขัดสน
คนยากจนได้รับความยุติธรรม'
ด.ช.กษม พัฒนาพงศ์ศักดิ์ ม.103 เลขที่4

#97 By ด.ช.กษม พัฒนาพงศ์ศักดิ์ ม.103 เลขที่4 (125.24.79.130) on 2011-01-31 21:25

ปี2554ประเทศไทยคงจะดีกว่าเก่าถ้า
ประเทศไทย ไม่แบ่งสีไม่แบ่งข้าง ไม่เห็นแก่ตัวเอง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยกัน เลิกทะเลาะกัน และ หันมาช่วยกันพัฒนาประเทศ ให้ดีขึ้นต่อไป ถ้าทำเช่นนี้ประเทศไทยคงดีขึ้นอย่างแน่นอนครับ
ด.ช.พบพฤฒ วงศ์ภักดี ม.109 เลขที่ 11 cry
ประเทศไทยจะดีกว่าเก่าถ้าคนไทยหันมาสามัคคีกัน ไม่มาทะเลาะกัน มีอะไรก็ช่วยเหลือกัน และไม่เห็นแก่ตัว รู้จักการอภัยให้กันประเทศไทยคงจะดีขึ้นเยอะมากครับ


ด.ช.พบพฤฒ วงศ์ภักดี ม.109 เลขที่11

#95 By ด.ช.พบพฤฒ วงศ์ภักดี ม.109 เลขที่11 (58.10.36.98) on 2011-01-31 18:57

ประเทศไทยจะดีกว่าเก่าถ้าคนไทยหันมาสามัคคีกัน ไม่มาทะเลาะกัน มีอะไรก็ช่วยเหลือกัน และไม่เห็นแก่ตัว รู้จักการอภัยให้กันประเทศไทยคงจะดีขึ้นเยอะมากครับ

#94 By ด.ช.พบพฤฒ วงศ์ภักดี ม.109 เลขที่11 (58.10.36.98) on 2011-01-31 18:56

ประเทศไทยจะดีกว่าเก่าถ้าคนไทยหันมาสามัคคีกัน ไม่มาทะเลาะกัน มีอะไรก็ช่วยเหลือกัน และไม่เห็นแก่ตัว รู้จักการอภัยให้กันประเทศไทยคงจะดีขึ้นเยอะมากครับ

#93 By ด.ช.พบพฤฒ วงศ์ภักดี ม.109 เลขที่11 (58.10.36.98) on 2011-01-31 18:55

ปี 2554 ประเทศไทยคงจะดีกว่าเก่า ถ้าคนภายในประเทศของเราด้วยกันไม่เกิดความแตกแยกแม้จะอยู่ต่างฝ่ายแต่เราก็ยังคงเป็นคนไทยเหมือนกันทั้งแผ่นดิน

#92 By vichayutm on 2011-01-30 21:00

ปี 2554 ประเทศไทยคงจะดีกว่าเก่า ถ้าคนในประเทศของเรามีความสามัคคีมากขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนก็ขอให้คิดว่าพวกเราเป็นคนไทยเหมือนกัน เราควรจะสามมัคคีไว้เพื่อให้ต่างประเทศมาแทรกแซงเราไม่ได้

ด.ช.วิชยุตม์ นวกิจพงศ์ธร ม.103 เลขที่20

#91 By ด.ช.วิชยุตม์ นวกิจพงศ์ธร ม.103 เลขที่20 (183.89.21.51) on 2011-01-30 20:47

ปี 2554 ประเทศไทยคงจะดีกว่าเก่า ถ้าคนในประเทศของเรามีความสามัคคีมากขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนก็ขอให้คิดว่าพวกเราเป็นคนไทยเหมือนกัน เราควรจะสามมัคคีไว้เพื่อให้ต่างประเทศมาแทรกแซงเราไม่ได้

ด.ช.วิชยุตม์ นวกิจพงศ์ธร ม.103 เลขที่20

#90 By ด.ช.วิชยุตม์ นวกิจพงศ์ธร ม.103 เลขที่20 (183.89.21.51) on 2011-01-30 20:43

ปี 2554 ประเทศไทยคงจะดีกว่าเก่า ถ้าคนไทยมีความสามัคคีปรองดอง ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกทำร้ายคนไทยด้วยกันเอง คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว และข้อสำคัญคือ ต้องมีความจงรักภัคดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหารกษัตริย์
ด.ช.นทีธร อิ่มเอิบปฐม ม.104 เลขที่ 26

#89 By ด.ช.นทีธร อิ่มเอิบปฐม ม.104 เลขที่ 26 (223.204.38.184) on 2011-01-30 14:53

open-mounthed smile ปี 2554 ประเทศไทยคงจะดีกว่าเก่า ถ้าคนไทยรู้จักสามัคคีไม่แบ่งฝ่ายแบ่งสี ไม่คดโกง ไม่เอาแต่ได้ ช่วยเหลือผู้้ที่เดือดร้อน รู้จักทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม(จิตอาสา) ร่วมกันพัฒนาประเทศ และสุดท้ายนี้ผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง ครู ก็ตาม ควรอบรมสั่งสอนให้เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้เป็นคนดีของสังคม ไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้เสื่อมเสียทั้งปวง open-mounthed smile
big smileธนกฤต สิงห์โตขำ ม.106 เลขที่ 28 big smile

#88 By ธนกฤต สิงห์โตขำ ม.106 เลขที่ 28 (58.11.47.149) on 2011-01-25 18:09

พิชิตฉลาด

#87 By (58.9.172.13) on 2011-01-23 20:58

จะดีกว่านี้ถ้าทุกคน ทำตามหลักเศรษกิจพอเพียง
ไม่โลภมาก รู้จักให้อภัย มีเหตุผล สามัคคีกัน แค่นี้ประเทศชาติก็คงจะดีกว่านี้เเล้วละครับ
โรจนัสถ์ ปาลีกุล ม.107 เลขที่ 44question

#86 By โรจนัสถ์ ปาลีกุล ม.107 เลขที่ 44 (58.9.134.122) on 2011-01-23 15:17

ปี 2554 ประเทศไทยคงจะดีกว่าเก่า ถ้าคนไทยทุกคนรู้จักพอ และมีความรักและสามัคคี รู้จักการให้อภัย


ด.ช.สารัช มีแสง ม.103 เลขที่ 5

#85 By ด.ช. สารัช มีแสง ม. 103 เลขที่ 5 (223.206.188.57) on 2011-01-21 22:22

ถ้าคนไทยเลิกทะเลาะกันเอง เลิกโกงกินประเทศชาติ และมาสามัคคีกันต้านภัยต่างๆ ร่วมแรงร่วมใจทำสิ่งต่างๆร่วมกันเพื่อประเทศชาติของเรา

#84 By ปิยะพงษ์ 614 เลขที่ 28 (223.205.66.196) on 2011-01-16 22:03


ปี2554ประเทศไทยคงจะดีกว่าเดิมถ้าคยไทยทั้งประเทศหันมาจับมือกัน ร่วมกันแก้ปัญหาด้านต่างๆในประเทศ
ด.ช.ฤกษ์ฤทธ์ เีลี้ยงวัฒนหิรัณย์ ม.106 เลขที่ 40
ประเทศไทยปี 2554 นี้ ผมคิดว่าคงจะดีกว่าเก่า ถ้าเศรษฐกิจของชาติดีขึ้น ไม่มีภัยพิบัติทางธรรมชาติให้คนไทยต้องปวดหัว แค่นี้ผมคิดว่าก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วครับ


นาย พงศกร แซ่เจ็ง เลขที่ 41 ม.606

#82 By นาย พงศกร แซเจ็ง เลขที่ 41 ม.606 (58.9.186.179) on 2011-01-16 19:05

ประเทศไทยคงจะดีกว่าเก่า ถ้าเราเห็นผลประโยชน์ของตัวเอง ของพรรคพวก น้อยกว่าผลประโยชน์ของประเทศ ซึ่งมัน
ก็เป็นไปได้ยากนิดนึง งั้นก็ขอแค่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดครับ
ศมภัทร จิตตวีระ ม.103 เลขที่ 9

#81 By ศมภัทร จิตตวีระ ม.103 เลขที่ 9 (61.90.114.108) on 2011-01-15 19:56

อ้ะ! ลืม ด.ช.เหมกานต์ ธนะปัทม์ ม.107 เลขที่ 6

#80 By ด.ช.เหมกานต์ ธนะปัทม์ ม.107 เลขที่ 6 (61.90.99.214) on 2011-01-15 13:42

ปี 2554 ประเทศไทยคงจะดีกว่าเก่า ถ้าเกิดคนไทยรักกัน ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ปราบปรามปัญหาชาติสำเร็จ ไม่เอาเปรียบ ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ตีกัน และหันมาช่วยกันพัฒนาประเทศ ไม่ใช่ทำเพื่อตัวเองเท่านั้น แต่ทำเพื่อส่วนรวม และคนไทยทุกคนด้วย เราจะทำกันได้ไหม!!
ด.ช.เหมกานต์ ธนะปัทม์

#79 By เหมกานต์ ธนะปัทม์ (61.90.99.214) on 2011-01-15 13:40

ถ้าคนเราหันมาสามัคคี กันมากขึ้นไม่เเบ่ง สี เเบ่งฝ่าย รู้จักรับฟังความคิดกันมากขึ้น ไม่ใช้ปิดกั้นเเละรับเเต่กลุ่มของตัวเอง สนใจถึงส่วนรวมให้มากขึ้น นอกจากนี้ทุกคนจะต้องตั้งมั่นอยู่ในสติและเหตุผลมากกว่าความรู้สึกเพื่อที่จะได้พิจารณาสิ่งต่างต่างให้รอบคอบไม่งมงายรู้จักแยกแยะถูกผิดไม่เชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยข้อมูลเพียงอย่างเดียวหรือได้รับข้อมูลที่เป็นเท็จผมคิดว่าแค่นี้ก็สามารถทำให้ประเทศไทยดีกว่าเดิมได้แล้วครับ
คุณานนต์ ลีฬหะกร ม.103 เลขที่ 23

#75 By คุณานนต์ ลีฬหะกร ม.103 เลขที่ 23 (58.9.161.182) on 2011-01-14 13:32

ปี2554 ประเทศไทยคงจะดีกว่าเก่า ถ้าคนไทยใช้เหตุใช้ผลมากกว่า “อารมณ์ความรู้สึก” เเละ “ตัวตนของตัวเอง” เป็นที่ตั้ง ไม่เคยเงี่ยหูรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง รวมทั้งยังรับ “ข้อมูลข่าวสารด้านเดียว” เลือกเอาแต่ “ถูกใจตัว” ไม่รับสิ่งแตกต่างไปจากสิ่งที่ตัวเองเชื่อหรือผูกพันรักใคร่

#73 By ธรรศ อัศวะอำนวย 103/24 (125.24.167.79) on 2011-01-13 20:56

ปี2554ประเทศไทยคงจะดีกว่าเดิมถ้าคนไทยสามัคคีกันรวมมือกันพัตณาประเทศให้เจริญ เลิกคดโกง เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

#72 By ด.ช.พีรพัทธ์ ม.103 เลขที่.36 (125.24.134.88) on 2011-01-12 21:44

ธำรงค์ ประสพศิลป ม.606 เลขที่ 9

#71 By ธำรงค์ ประสพศิลป (118.172.80.83) on 2011-01-12 00:52

ประเทศไทยจะดีกว่าเก่า ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งโดยมี ดร.ท่านนึงเขียนไว้ ในมุมมองอีกหลายๆมุมก็แตกต่างกันออกไป แต่สำหรับตัวผมแล้ว ประเทศไทยจะต้องดีกว่าเก่า ไม่อาจจะสามารถพูดกันได้แค่เพียงคนเดียว แต่ทว่าจะต้องร่วมเอ่ยกันทั้งหมดว่า ประเทศไทยต้องดีกว่าเก่า ถึงจะดีกว่าเก่าจริงๆ โดยแค่เรื่องง่ายๆ แค่คนไทยรู้จักหน้าที่ของตนเองให้ดีอย่างแท้จริง ผมเชื่อเลยแค่เรื่องง่ายๆ แค่นี้ บางคนยังละเลยแล้ว นับอะไรว่าจะทำให้ประเทศไทยดีกว่าเก่าได้ ถึงจะพูดอย่างนั้นผมเองก็ยังทำไม่สมบูรณ์กับหน้าที่ที่เรียกว่า นักเรียน อย่างที่สังคมปัจจุบันเรียกกัน แต่ผมมีความเชื่อว่าสักวันหนึ่งเมื่อคนไทยทุกคนในชาติ รู้จักหน้าที่ของตนเองแล้ว ประเทศที่เรารักที่มีชื่อว่าประเทศไทย จะต้องดีขึ้นกว่าเก่าแน่นอน
แค่คำว่าหน้าที่คงไม่ยากเกินไปสำหรับคนไทยทุกคนนะครับ

#70 By ธำรงค์ ประสพศิลป (118.172.80.83) on 2011-01-12 00:50

2554 ปีนี้หรือปีใหม่ ที่คนไทย หลายคนหวัง ไห้ ประเทศไทยเรา เจริญมากกว่าเดิม อยากไห้เราไปดีทางสากล และ ไห้ประเทศเรา เจริญในตัวเองมากขึ้น หรือยกระดับตัวเองขึ้นมา ผมว่า ถ้าประเทศไทยจะดีกว่าเก่า คนไทยต้อง เลิก ทะเลาะกันก่อนแล้ว ต้องตั้งใจทำงานของตน ไว้ใจในตัวผู้นำที่ ใครๆ ก็อยากไห้ประเทสของเรา เจริญมากขึ้่น ทุกคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและ ร่วมกัน เดินหน้าเพื่อไห้ประเทศเรา ดีขึ้นใน อนาคต แน่นอน


ไผ่ ช่วยชู ม.606 เลขที่ 45

#69 By ไผ่ ช่วยชู ม.606 เลขที่ 45 (182.53.47.37) on 2011-01-11 22:21

ประเทศจะดีกว่าเก่าถ้าเรารักกัน ยิ้มให้กัน ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน และไม่ทำลายชาติตนเอง ไม่ฆ่ากันเอง อยู่อย่างสงบสุข มีการพัฒนาด้านต่างๆในทางที่ดีขึ้น และควรเริ่มจากตัวเรา ตัวเราคนแรกสำคัญที่สุด เราควรทำตัวเป็นแบบอย่างคนไทยที่ดีให้ทุกคนได้เห็น ได้จำได้ว่าเราเคยเป็นยังไงกันกันยังไง

นาย ณัฐวัฒน์ ซิฑิตวิริยกุล ม.606 เลขที่24

#68 By skywhite{FoLo} on 2011-01-11 21:57

ถ้าเกิดว่านักการเมืองไทยเลิกคอรับชั่น ถ้าเกิดว่าคนไทยรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม(ทำไห้สภาพแวดล้อมเมืองไทยดีขึ้น)ถ้าเกิดว่าคนไทยเลิกเห็นแก่ตัว ถ้าเกิดว่าคนไทยเมาไม่ขับ ถ้าเกิดว่าเด็กแว้นเลิกแว้น ถ้าเกิดว่าวัยรุ่นเลิกมีเพศสัมพันธุ์ในวัยเรียน เลิกสูบบุหรี่ กินเหล้า แทงบอล และประเทศไทยในปี2554จะดีขึ้นถ้าเกิดว่า เด็กสวนกุหลาบเลิกโดดเรียน ครับผม!!!

นายธนากรณ์ โกวะประดิษฐ์ ม.606 เลขที่46

#67 By ธนากรณ์ โกวะประดิษฐ์ ม.606 เลขที่46 (58.11.47.120) on 2011-01-11 21:41

ประเทศไทยคงจะดีกว่าเก่านะครับ
ถ้า... อากาศมันเย็นกว่านี้ แล้วก็คนเราช่วยกันลดสร้างภาวะมลพิษให้อากาศ โลกก็คงสดใสได้นานขึ้นกว่าเก่าซักนิด question
อะฮะๆ
แต่ถ้าให้ประเทศเราดีนะครับ ก็อยากจะขอให้ขุดกำพืดตัวเองมาดูด้วย ประเทศเราประเทศเกษตรกรรมเป็นหลักนะเออ(สมัยก่อนนะครับ ไม่รู้ผมเข้าใจผิดรึเปล่า) ช่วยกันพัฒนาการเกษตรให้มันดีๆหน่อย จะได้เจริญในแบบของเรา เอาไปเทียบกับชาวบ้านเค้าได้... \"ในแบบของเรา\" นะ ^^\"

วริศ รัศมีไพศาล ม.606 เลขที่ 39 ครับ

#66 By วริศ รัศมีไพศาล ม.606 เลขที่ 39 (61.90.6.192) on 2011-01-11 21:37

คงจะดีกว่านี้ ถ้าไม่มีการแบ่งสีสักที แล้วก็ไม่มีการใช้อำนาจเพื่อพวกพ้องของตนเอง ถ้ามีแต่พวกพ้องแล้วคนจนจะทำยังไงล่ะ

นาย กฤตนนท์ เงินเจริญ ม.606 เลขที่ 37

#65 By นาย กฤตนนท์ เงินเจริญ ม.606 เลขที่ 37 (58.8.197.9) on 2011-01-11 21:30

ประเทศไทย คงจะดีกว่าเ่ก่า ถ้าทุกคนเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศ มากกว่าประโยชน์ของตัวเอง หรือไม่เห็นแก่ตัว

ด.ช.ตรีทเศศ ตันติธนกิจ ม.104 เลขที่ 31

#64 By ด.ช.ตรีทเศศ ตันติธนกิจ ม.104 เลขที่ 31 (111.84.2.179) on 2011-01-11 18:45

ปี 2554 ประเทศไทยคงจะดีกว่าเก่า ถ้า คนไทยมีความสามัคคี กลมเกลียว รักกัน ไม่แบ่งฝ่ายไม่แตกแยก ไม่มีการทุจริต โกงชาติบ้านเมือง คอรัปชั่น ทำตนเองให้มีประโยชน์

มารวย โบว์สุวรรณ ม.606 เลขที่ 36

#63 By มารวย โบว์สุวรรณ ม.606 เลขที่ 36 (125.24.60.214) on 2011-01-11 16:36

ปี 2554 ประเทศไทยคงจะดีกว่าเก่า ถ้าคนไทยมีระบบการทำงานที่ตั้งใจ

และมีสำนึกต่อส่วนรวม มีกฏหมายที่เคร่งครัด

เเละทุกคนรักกันเหมือนญาติมิตร

นายณัฐวุฒิ แพะเจริญชัย ม.606 เลขที่ 12

#62 By นายณัฐวุฒิ แพะเจริญชัย ม.606 เลขที่ 12 (223.25.193.133) on 2011-01-11 12:23

ปี 2554 ประเทศไทยคงจะดีกว่าเก่า ถ้าคนไทยหันมาสามัคคีกัน ร่วมแรงร่วมใจกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็จะทำให้ประเทศไทยมีแต่ความสุขและรอยยิ้มbig smile
ด.ช.สิปปพล มัททวกุล ม.104 เลขที่24

#61 By ด.ช.สิปปพล มัททวกุล (125.24.87.17) on 2011-01-10 19:55

ประเทศไทยจะดีกว่านี้แน่นอนถ้าเราทุกคนในประเทศมีความสามัคคี เพราะผมเชื่อว่าความสามัคคีจะทำให้ประเทศไทยมีความสุขครับ

#60 By อมรภัค อรสว่าง ม.606 เลขที่ 32 (206.53.152.91) on 2011-01-10 13:36

ถ้ารัฐบาลทำได้ตามนโนยบายที่ตั้งไว้จริง และไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม และคนในชาติมีความสามัคคีกันมากกว่านี้ จะทำให้ชาติของเราพัฒนาและก้าวหน้าไปมากกว่านี้


นาย อธิชา อัศวฐิติรัตน์ ม. 606 เลขที่ 4

#59 By อธิชา อัศวฐิติรัตน์ ม.606 เลขที่ 4 (223.24.152.0) on 2011-01-10 13:15

ประเทศไทยคงจะดีขึ้นถ้า
คนไทยทุกคนหันหน้าคุยกันอย่างจริงใจ
และทำหน้าที่ของตนเองอย่างสุจริต

นายณรงค์ชัย เสรีธรรมานุวัฒน์ ม.606 เลขที่27

#58 By นายณรงค์ชัย เสรีธรรมานุวัฒน์ ม.606 เลขที่27 (49.230.118.164) on 2011-01-10 09:30

ถ้า.....
คนไทยทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน


นายศุภฤกษ์ สานสุขสมบูรณ์ ม.606 เลขที่1

#57 By นายศุภฤกษ์ สานสุขสมบูรณ์ ม.606 เลขที่1 (49.230.118.164) on 2011-01-10 09:03

ประเทศไทยคงจะดีกว่าเก่า ถ้าคนไทยมีสติเมื่อจะทำอะไรลงไป คือถ้ามีสติก็จะคิดถึงว่าสิ่งนั้นควรทำหรือไม่ ทำแล้วให้ผลดีหรือผลเสียอย่างไรบ้าง และการกระทำนั้นๆต้องไม่ทำให้ผู็้อื่นเดือดร้อน

สรวิศ วงศ์พุทธรักษา ม.606 เลขที่11

#56 By สรวิศ วงศ์พุทธรักษา ม.606 เลขที่11 (182.52.26.100) on 2011-01-09 21:48

ประเทศไทยจะดีกว่าเก่าถ้าคนไทยสามัคคีกันไม่แบ่งแยกออกเปนฝ่ายๆ แล้วช่วยกันพัฒนาประเทศ (เปนไปไม่ได้)


ศิรสิทธิ์ ตรีทิพยรักษ์ ม.606 เลขที่ 40

#55 By ศิรสิทธิ์ ตรีทิพยรักษ์ (58.9.77.181) on 2011-01-09 20:15

ปี 2554 ประเทศไทยคงจะดีกว่าเก่า ถ้าคนไทยทุกคนรู้จักสามัคคีกับไม่ทะเลาะกัน ไม่แบ่งแยกออกเป็นสองสี ยุติเหตุการณ์วุ่นวายต่างๆเพื่อที่จะให้ประเทศของเราได้กลับมาสงบสุขอีกครั้งหนึ่ง

ทวีศักดิ์ เล็กตระกูลชัย ม.606 เลขที่ 31

#54 By ทวีศักดิ์ เล็กตระกูลชัย ม.606 เลขที่ 31 (125.24.27.146) on 2011-01-07 21:22

ถ้าคนเราหันมาสามัคคี กันมากขึ้นไม่เเบ่ง สี เเบ่งฝ่าย รู้จักรับฟังความคิดกันมากขึ้น ไม่ใช้ปิดกั้นเเละรับเเต่กลุ่มของตัวเอง สนใจถึงส่วนรวมให้มากขึ้น ผมว่าเเค่นี้ ก็ทำให้ประเทศพัฒนาได้ดีกว่าที่เป็นอยุ่ ทุกวันนี้เเล้ว

#53 By วรพรต พิริยะนันทชัย ม.606 เลขที่ 19 (58.64.23.194) on 2011-01-07 18:48

ประเทศไทยจะดีกว่าเก่า ถ้าคนเรารู้จักการให้อภัย รับฟังความคิดเห็นของกันและกันอย่างมีสติและเหตุผล ไม่ใช่ว่าใครคิดไม่เหมือนกับตนเองก็หาว่าเป็นคนละพวก ซึ่งนั่นทำให้เกิดความแตกแยกตามมาในภายหลัง

#51 By สิทธิชัย จูอี้ ม.๖๑๔ เลขที่ ๑๘ (58.9.55.118) on 2011-01-07 07:28

ปี 2554 ประเทศไทยคงจะดีกว่าเก่า ถ้า........

"วิกฤตโลก ระอุร้อน รานรอนราษฎร์
ระอุชาติ ระดมร้อน ดังฟอนสุม
ระเหยเหงื่อ ระเหยสุข ทุกข์ไข้รุม
โลกร้อนรุ่ม รุ่มร้อนใจ ภัยนานา
เราเด็กไทย รุ่นใหม่ ใจพร้อมพร้อง
รับสนอง พระดำรัส ขจัดปัญหา
ดับโลกร้อน ด้วยพอเพียง เลี้ยงชีวา
ดับปัญหา ดับทุกข์ภัย ไทยร่มเย็น"
big smile big smile

#50 By ปิยณัฐ 614 เลขที่ 21 (1.46.73.232) on 2011-01-07 02:02

ประเทศไทยคงจะดีกว่าเก่าถ้า...

ทุกคนมีการศึกษามีความรู้ที่ถูกต้อง

เพราะการศึกษาเป็นรากฐานของความนึกความคิดที่ถูกต้อง ถ้าหากคนไทยทุกคนมีการศึกษาแล้วย้อมดำเนินชีวิตไปในแนวทางที่ถูกที่ควร และนำพาประเทศไปสู่ความเจริญได้อย่างแน่นอน

แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางจิตใจของแต่ละคนด้วยเพราะบางทีการศึกษาก็ไม่อาจจะดึงจิตใจของมนุษย์ให้ขึ้นจากอาจมได้

แต่ผมเชื่อว่าการศึกษาสามารถทำให้คนส่วนใหญ่ดีขึ้น และก็จะทำให้ประเทศดีขึ้นด้วยครับ

#49 By อุดม 614 (58.11.50.14) on 2011-01-06 22:33

ปี2554ประเทศไทยคงจะดีกว่าถ้าคนไทยสามัคคีกัน และไม่มีขโมย
อินทัช ตั้งเติมสิริกุล ม.109 เลขที่ 49
big smile open-mounthed smile

#48 By อินทัช ตั้งเติมสิริกุล ม.109 เลขที่ 49 (115.67.43.27) on 2011-01-06 21:58

ผมคิดว่าในปี2554ประเทศไทยจะเจริญรุ่งมากกว่านี้ถ้าคนเรามีความสามัคคีกันมากกว่านี้
ด.ช.จิรวัฒน์ อารีย์พงษ์ ม.109 เลขที่ 8

#47 By จิรวัฒน์ อารีย์พงษ์ (117.47.71.120) on 2011-01-06 20:24

ปี 2554 ประเทศไทยคงจะดีกว่าเก่า ถ้าคนทุกสำนึกในความรักชาติ แผ่นดินมาก่อน ความคิดแต่ละคนมีความคิดที่หลากหลายล้วนมีความคิดเป็นของตัวเอง จึงความขัดแย้งและปัญหาต่างๆตามมา ทำให้คนหลายคนเสียใจ ร้องไห้ และผิดหวังกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผมจึงอยากให้คนไทยรักและสามัคคีกันก่อนแล้วจึงมาคิดพัฒนาประเทศ บ้านเมืองเราไม่แข็งแรงไม่มั่นคงพัฒนาไปก็อาจเป็นจุดเสียที่ทำให้ประเทศคู่แข่งโจมตีเรา ผมจึงขออย่างเดียวคือความรัก ความสามัคคี นั้นละพอมีแล้วสิ่งอื่นๆจะตามมาภายหลังเอง

วัชรากร ศิริวัฒพงศ์ ม.606 เลขที่ 7

#46 By วัชรากร ศิริวัฒพงศ์ ม.606 เลขที่ 7 (183.89.97.124) on 2011-01-06 20:11

ประเทศไทยจะดีขึ้น ถ้าคนไทย ไม่แบ่งสี ไม่แบ่งข้าง ไม่ทะเลาะกันเอง ไม่ตีกับประเทศเพื่อนบ้าน ไม่คดโกง ไม่คอรัปชั่น ไม่โทษอีกฝ่าย ไม่ถือตนว่าตนคือคนที่ถูกเสมอ หันหน้ามาคุยกัน จับมือปรองดองกัน ไม่เห็นแก่ตัว ช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ และก็ ไม่แบ่ง แดง!! เหลือง!! และน้ำเงิน!!question question surprised smile http://www.youtube.com/watch?v=PcN5mu13ZVE ใครเห็น ลองฟังดูsurprised smile

#45 By นนทพัทธ์ ขันติวัฒนา ม.109 เลขที่23 (125.24.37.19) on 2011-01-06 20:04

ปี 2554 ประเทศไทยคงจะดีกว่าเก่าถ้าคนไทยรู้จักหน้าที่ของตนเอง และไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายในความชอบทางการเมือง(เสื้อสีต่างๆ) ให้คิดเสียว่าที่ตนเองทำไปก็เพื่อชาติ ไม่ใช่เพื่อกลุ่มของตน เศรษฐกิจและความสามัคคีของประเทศและคนในประเทศก็จะคงจะดีขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอน
ส่วนเยาวชนก็ควรจะไม่ติดเกมส์และหมกมุ่นเกี่ยวกับดาราเกาหลี หนังเกาหลี ตามกระแสkorea fever มาตั้งใจทำหน้าที่ตั้งใจเรียนของตนกันเถอะ จะได้มาเป็นอนาคตของชาติที่มีความคิด และจะได้เเยกแยะสิ่งที่ถูก-ผิดในสังคมได้

#44 By เจษฎา ม.614 เลขที่ 2 (58.9.181.38) on 2011-01-06 18:52