อ่านเจอประโยคหนึ่ง แล้วน่าสนใจ จึงลอกมา เพื่อให้พวกเราได้แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย และบรรเจิด ก็คือ ประโยคว่า
       
           ปี 2554 ประเทศไทยคงจะดีกว่าเก่า ถ้า........
       
          เขียนมานะ จะคอยอ่าน

Comment

Comment:

Tweet

ปี2554ประเทศไทยคงจะดีกว่าเก่า ถ้าคนไทยหันมาร่วมมือกัน ไม่ทะเลาะกัน ไม่มีการชุมนุมประท้วง ไม่ทำให้ผู้อื่นแตกแยก มีการให้อภัยกัน เมื่อทำผิดก็ขอโทษกัน รักกัน สามัคคีกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเวลาที่ผู้อื่นเดือดร้อนbig smile big smile
ด.ช.สิรภพ แพร่กิจยนต์กาล ม.106 เลขที่14

#98 By ด.ช.สิรภพ แพร่กิจยนต์กาล (125.24.158.255) on 2011-02-01 21:34

'คนไทยที่ไปนอกกลับมาไทย
มาร่วมใจพัฒนาประเทศชาติ
ทหารเเละตำรวจไม่ขี้ขลาด
คอยเป็นการ์ดปกป้องประชาชน
ทุกๆคนที่เกิดเป็นคนไทย
ให้มีใจรักเพื่อนไทยทุกคน
ช่วยเหลือกันคนไทยไม่ขัดสน
คนยากจนได้รับความยุติธรรม'
ด.ช.กษม พัฒนาพงศ์ศักดิ์ ม.103 เลขที่4

#97 By ด.ช.กษม พัฒนาพงศ์ศักดิ์ ม.103 เลขที่4 (125.24.79.130) on 2011-01-31 21:25

ปี2554ประเทศไทยคงจะดีกว่าเก่าถ้า
ประเทศไทย ไม่แบ่งสีไม่แบ่งข้าง ไม่เห็นแก่ตัวเอง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยกัน เลิกทะเลาะกัน และ หันมาช่วยกันพัฒนาประเทศ ให้ดีขึ้นต่อไป ถ้าทำเช่นนี้ประเทศไทยคงดีขึ้นอย่างแน่นอนครับ
ด.ช.พบพฤฒ วงศ์ภักดี ม.109 เลขที่ 11 cry
ประเทศไทยจะดีกว่าเก่าถ้าคนไทยหันมาสามัคคีกัน ไม่มาทะเลาะกัน มีอะไรก็ช่วยเหลือกัน และไม่เห็นแก่ตัว รู้จักการอภัยให้กันประเทศไทยคงจะดีขึ้นเยอะมากครับ


ด.ช.พบพฤฒ วงศ์ภักดี ม.109 เลขที่11

#95 By ด.ช.พบพฤฒ วงศ์ภักดี ม.109 เลขที่11 (58.10.36.98) on 2011-01-31 18:57

ประเทศไทยจะดีกว่าเก่าถ้าคนไทยหันมาสามัคคีกัน ไม่มาทะเลาะกัน มีอะไรก็ช่วยเหลือกัน และไม่เห็นแก่ตัว รู้จักการอภัยให้กันประเทศไทยคงจะดีขึ้นเยอะมากครับ

#94 By ด.ช.พบพฤฒ วงศ์ภักดี ม.109 เลขที่11 (58.10.36.98) on 2011-01-31 18:56

ประเทศไทยจะดีกว่าเก่าถ้าคนไทยหันมาสามัคคีกัน ไม่มาทะเลาะกัน มีอะไรก็ช่วยเหลือกัน และไม่เห็นแก่ตัว รู้จักการอภัยให้กันประเทศไทยคงจะดีขึ้นเยอะมากครับ

#93 By ด.ช.พบพฤฒ วงศ์ภักดี ม.109 เลขที่11 (58.10.36.98) on 2011-01-31 18:55

ปี 2554 ประเทศไทยคงจะดีกว่าเก่า ถ้าคนภายในประเทศของเราด้วยกันไม่เกิดความแตกแยกแม้จะอยู่ต่างฝ่ายแต่เราก็ยังคงเป็นคนไทยเหมือนกันทั้งแผ่นดิน

#92 By vichayutm on 2011-01-30 21:00

ปี 2554 ประเทศไทยคงจะดีกว่าเก่า ถ้าคนในประเทศของเรามีความสามัคคีมากขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนก็ขอให้คิดว่าพวกเราเป็นคนไทยเหมือนกัน เราควรจะสามมัคคีไว้เพื่อให้ต่างประเทศมาแทรกแซงเราไม่ได้

ด.ช.วิชยุตม์ นวกิจพงศ์ธร ม.103 เลขที่20

#91 By ด.ช.วิชยุตม์ นวกิจพงศ์ธร ม.103 เลขที่20 (183.89.21.51) on 2011-01-30 20:47

ปี 2554 ประเทศไทยคงจะดีกว่าเก่า ถ้าคนในประเทศของเรามีความสามัคคีมากขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนก็ขอให้คิดว่าพวกเราเป็นคนไทยเหมือนกัน เราควรจะสามมัคคีไว้เพื่อให้ต่างประเทศมาแทรกแซงเราไม่ได้

ด.ช.วิชยุตม์ นวกิจพงศ์ธร ม.103 เลขที่20

#90 By ด.ช.วิชยุตม์ นวกิจพงศ์ธร ม.103 เลขที่20 (183.89.21.51) on 2011-01-30 20:43

ปี 2554 ประเทศไทยคงจะดีกว่าเก่า ถ้าคนไทยมีความสามัคคีปรองดอง ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกทำร้ายคนไทยด้วยกันเอง คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว และข้อสำคัญคือ ต้องมีความจงรักภัคดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหารกษัตริย์
ด.ช.นทีธร อิ่มเอิบปฐม ม.104 เลขที่ 26

#89 By ด.ช.นทีธร อิ่มเอิบปฐม ม.104 เลขที่ 26 (223.204.38.184) on 2011-01-30 14:53

open-mounthed smile ปี 2554 ประเทศไทยคงจะดีกว่าเก่า ถ้าคนไทยรู้จักสามัคคีไม่แบ่งฝ่ายแบ่งสี ไม่คดโกง ไม่เอาแต่ได้ ช่วยเหลือผู้้ที่เดือดร้อน รู้จักทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม(จิตอาสา) ร่วมกันพัฒนาประเทศ และสุดท้ายนี้ผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง ครู ก็ตาม ควรอบรมสั่งสอนให้เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้เป็นคนดีของสังคม ไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้เสื่อมเสียทั้งปวง open-mounthed smile
big smileธนกฤต สิงห์โตขำ ม.106 เลขที่ 28 big smile

#88 By ธนกฤต สิงห์โตขำ ม.106 เลขที่ 28 (58.11.47.149) on 2011-01-25 18:09