ประวัติศาสตร์สุโขทัย

posted on 11 Dec 2010 23:10 by pojjamansk in Teenage

 นักเรียน  ม.1  ถ้าเปิดเข้าไปดู  เชื่อเถอะทำข้อสอบได้แน่ๆ  อย่าลืมสรุปมาด้วยนะจ๊ะ 3-4 บันทัดก็พอ ลงชื่อ เลขที่ ห้องด้วย

Comment

Comment:

Tweet

จากการที่ผมได้ดูวีดีโอ เรื่องประวัติศาสตร์สุโขทัย สรุปได้ว่า อาณาจักรขอมเคยมีอำนาจและเจริญรุ่งเรือง แต่เมื่อสิ้นยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ขอมเริ่มเสือมอำนาจลง พ่อขุนผาเมืองกับพ่อขุนบางกลางหาวต่อต้านขอมออกจากสุโขทัยและได้สถาปณาให้พ่อขุนบางกลางหาวเปลี่ยนพระนามเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ปกครองสุโขทัย และทำให้สมัยนั้นสุโขทัยพัฒนารุ่งเรืองเป็นอย่างมาก ทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมาย และยังอุดมสมบูรณ์อีกด้วย
ด.ช.ธิติวุฒิ ขันแข็ง ม.104 เลขที่ 20

#143 By ด.ช.ธิติวุฒิ ขันแข็ง ม.104 เลขที่ 20 (58.10.99.18) on 2010-12-21 16:03

ผมสรุปได้ว่าสุโขทัยเคยเป็นเมืองขึ้นของขอมแล้วตั้งตัวเป็นอิสระจากขอมโดยผู้นำสองคนคือ พ่อขุนบางกลางหาว และ พ่อขุนผาเมือง แล้วก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย มีเมืองหลัก
2 เมือง คือ เมืองสุโขทัย กับศรีสัชนาลัย โบราณวัตถุและโบราณสถานต่างๆ ในสมัยนั้น เช่น พระพุทธรูป เจดีย์ ศิลาจารึก เป็นต้น
ด.ช. กิตติพัฒน์ ชัยคุณแสง

#142 By 104/33 (223.25.193.133) on 2010-12-21 06:55

ผมได้สรุปจากวีดีโอว่า ดินแดนก่อนตั้งอาณาจักรสุโขทัยเคยตกอยู่ในอำนาจของขอมมาก่อน พอสิ้นสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7ขอมเริ่มเสื่อมอำนาจจึงทำให้คนไทยรวมตัวและสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยขึ้นมาได้สำเร็จโดยมีพ่อขุนบางกลางหาวเป็นกษัตริย์องค์แรกต่อมาภายหลังเปลี่ยนเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตย์
ด.ช. ชยพล พัวกาหลง ม.104 เลขที่ 4

#141 By 104/4 (223.25.193.133) on 2010-12-21 06:53

สรุปคร่าวๆคือ ขอมเคยปกครองสุโขทัยมาก่อน จนพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สิ้นพระชนน์ลงทำให้ขอมเสื่อมอำนาจลงพ่ออขุนผาเมืองเจ้าเมืองราดเห็นดังนั้นจึงร่วมมือกับพ่อขุนบางกลางหาวเจ้าเมืองนานยางขับไล่ขอมสมาดโขลญลำพงได้ และก็สถาปนาพ่อขุนบางกลางหาวเป็นกษัตริย์ ส่วนตนก็ปกครองเมืองตนต่อไป แล้วปัจจุบันก็มีโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมายให้เราได้ศึกษา
ด.ช.ณัฐกิตติ ถาวรเศรษฐวัฒน์ ม.104

#140 By 104/10 (223.25.193.133) on 2010-12-21 06:52

หลังจากผมได้ดูวีดีโอผมขอสรุปว่าการเสื่อมอำนาจของขอมทำให้อาณาจักรสุโขทัยสามารถตั้งตนเป็นอิสระได้และในอาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญทางด้านต่างๆมากมาย เช่น
ระบบชลประทาน เครื่องสังคโลก ศิลปะต่างๆ สิ่งก่อสร้าง
ฯลฯ big smile
ด.ช.กนกพล ใจดี

#139 By m.104 No.27 (223.25.193.133) on 2010-12-21 06:50

จากที่ได้ดูวิดีทัศน์ สมัยก่อนขอมมีอำนาจมากแต่หลังจากพระเจ้าชัยวรมันที่7สิ้นพระชนม์ ขอมก็เริ่มเสื่อมอำนาจ
ทำให้ขุนผาเมืองกับพ่อขุนบางกลางหาวยึดสุโขทัยคืนได้
ปัจจุบันมีหลักฐานมากมายเกี่ยวกับสุโขทัย
ด.ช.ธนัทภัทร เกษรแพทย์

#138 By ,.1/4 (223.25.193.133) on 2010-12-21 06:47

ผม ม.107 เลขที่ 24 ครับ
ผมสรุปได้ว่า ขอมในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7มีอำนาจมากแต่เมื่อสิ้นสมัย ขอมก็อ่อนแอลงจนสุโขทัย เริ่มตั้งอาณาจักรเองได้ โดยมีพ่อขุนบางกลางหาวขึ้นครองราช ในตอนแรกมีเพียงอาณาจักร สุโขทัยและเชลียง
แต่ต่อมาแผ่ขยายอาณาเขตขึ้น และสร้างวัด เจดีย์ ขึ้นมากมาย
ผมสรุปได้ว่า ในสมัยก่อนขอม มีความรุ่งเรืองมากแต่หลังจากที่พระชัยวรมันที่7 สิ้นพระชนขอมก็เริ่มเสื่อมอำนาจลงผู้นำไทยก็เริ่มที่จะต่อสู้จนสำเร็จ และ ในตอนต้นของสุโขทัยก็ได้มีการปปกครองแบบพ่อปกครองลูก ซึ่งประชาชนสามารถร้องทุกข์ได้โดยการสั่นกระดิ่งที่หน้าเมือง ด.ช.สิรภพ แพร่กิจยนต์กาล ม.106 เลขที่ 14

#135 By ด.ช.สิรภพ แพร่กิจยนต์กาล (182.53.3.218) on 2010-12-20 22:23

จากที่ผมได้ดูวิดีโอมาอาณาจักรสุโขทัยเคยเป็นเมืองขึ้นของขอมมาก่อนเเต่สุโขทัยก็ไดอิสรภาพจากการที่พระชัยวรมันที่7ได้สิ้นอำนาจลงทำให้พ่อขุนบางกลางหาวเเละพ่อขุนผาเมืองตั้งเมืองสุโขทัยได้ ธนภัทร น้ำใจดี ม.102 เลขที่22

#134 By ธนภัทร น้ำใจดี ม.102 เลขที่22 (111.84.29.228) on 2010-12-20 21:46

จากการที่ผมได้ชมวิดีโอผมสรุปได้ว่าในสมัยก่อนนั้นขอมมีอำนาจมากมายมหาศาล แต่พอพระเจ้าวรมันที่ 7 สิ้นพระชนขอมก็เสื่อมอำนาจลง จึงทำให้พ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาวสามารถยึดสุโขทัยคืนได้

#133 By เฉลิมวัชช์ เลขที่ 6 ม.102 (111.84.44.220) on 2010-12-20 21:26

ด.ช.ณัฐดนัย กิตติศักดิ์วาณิช ม.109 เลขที่35

จากการดูวิดีโอเรื่องอาณาจักรสุโขทัย ผมสรุปได้ว่า หลังสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ขอมได้เสื่อมอำนาจลง ทำให้ ผู้นำคนไทย 2 คนคือ พ่อขุนผาเมือง และ พ่อขุนบางกลางหาว ได้ขับไล่ ขอมสมาดโขลญลำพง ซึ่งเป็น ข้าราชการ ที่ขอมส่งมาปกครองสุโขทัย ออกไป และ
พ่อขุนบางกลางหาว ก็ได้สถาปนาตนเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองสุโขทัย และ เปลี่ยนพระนามเป็น พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ big smile big smile

#132 By ณัฐดนัย กิตติศักดิ์วาณิช (118.174.114.105) on 2010-12-20 21:24

ประวัติศาสตร์ทำให้เราภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย บรรพบุรุษได้สร้างสมสิ่งดีงามต่างเพื่อให้อนุชนได้รำลึกถึง
ความเด็ดเดี่ยว กล้าหาญของคนไทยทำให้ชาติไทยสามารถดำรงคงความเป็นเอกราชได้อย่างยาวนาน สุโขทัยนับเป็นช่วงเวลาที่สร้างสิ่งดีงามมากมายไมว่าจะเป็นอักษรไทย
ศาสนา การชลประทาน ... น่าจดจำมากๆครับ

#131 By ด.ช.คณัสนันท์ สิริวัฒนพรกุล ม.103 เลขที่ 34 (61.90.125.196) on 2010-12-20 21:24

จากการดูวิดีโอเรื่องอาณาจักรสุโขทัย ผมสรุปได้ว่า หลังสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ขอมได้เสื่อมอำนาจลง ทำให้ ผู้นำคนไทย 2 คนคือ พ่อขุนผาเมือง และ พ่อขุนบางกลางหาว ได้ขับไล่ ขอมสมาดโขลญลำพง ซึ่งเป็น ข้าราชการ ที่ขอมส่งมาปกครองสุโขทัย ออกไป และ
พ่อขุนบางกลางหาว ก็ได้สถาปนาตนเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองสุโขทัย และ เปลี่ยนพระนามเป็น พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ big smile

#130 By ณัฐดนัย กิตติศักดิ์วาณิช 109/35 (118.174.114.105) on 2010-12-20 21:17

สรุปคร่าวๆคือ ขอมเคยปกครองสุโขทัยมาก่อน จนพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สิ้นพระชนน์ลงทำให้ขอมเสื่อมอำนาจลงพ่ออขุนผาเมืองเจ้าเมืองราดเห็นดังนั้นจึงร่วมมือกับพ่อขุนบางกลางหาวเจ้าเมืองนานยางขับไล่ขอมสมาดโขลญลำพงได้ และก็สถาปนาพ่อขุนบางกลางหาวเป็นกษัตริย์ ส่วนตนก็ปกครองเมืองตนต่อไป แล้วปัจจุบันก็มีโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมายให้เราได้ศึกษา
ด.ช.เหมกานต์ ธนะปัทม์ เลขที่ 6 ม.107

#129 By เหมกานต์ (58.9.202.209) on 2010-12-20 21:11

หลังจากผมได้ดูวีดีโอผมขอสรุปว่าการเสื่อมอำนาจของขอมทำให้อาณาจักรสุโขทัยสามารถตั้งตนเป็นอิสระได้และในอาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญทางด้านต่างๆมากมาย เช่น
ระบบชลประทาน เครื่องสังคโลก ศิลปะต่างๆ สิ่งก่อสร้าง
ฯลฯ
ด.ช.วุฒิภัทร กีรติไพศาล ม.102 เลขที่ 27

#128 By ด.ช.วุฒิภัทร กีรติไพศาล (58.9.180.93) on 2010-12-20 20:54

จากการที่ผมได้ดูวิด๊โอของอาจารย์นี้ ทำให้ผมพอสรุปสั้นๆเป็นเนื้อหาว่า อาณาจักรสุโขทัยเดิมเป็นเมืองขึ้นของขอม แต่เมื่อขอมอ่อนแอลง สุโขทัยจึงตั้งตนเป็นอิสระได้โดยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์(พ่อขุนบางกลางหาว)ได้เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง และปัจจุบันก็ได้มีหลักฐานต่างๆถึงดารเป็นของอาณาจัรสุโขทัย เช่น เครื่องสังคโลก เตาทุเรียง มีเขื่อนสรีดพงษ์ และอื่นๆอีกมากมาย
ด.ช.สิรวิชญ์ บุญชนะชัย เลขที่ 38 ม.105

#127 By ด.ช.สิรวิชญ์ บุญชนะชัย เลขที่ 38 ม.105 (124.122.208.170) on 2010-12-20 20:54

#126 By (27.130.196.181) on 2010-12-20 20:47

จากการที่ผมได้ดูคลิปวีดีโอจากเรื่องประวัติศาสตร์สุโขทัย หลังสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ตอนปลาย
พุทธศตวรรษที่18 อาณาจักรขอมได้เสื่อมอำนาจ
ลง พ่อขุนผาเมืองเห็นว่าอำนาจขอมที่เมืองนครธมได้
เสื่อมอำนาจลง จึงได้ร่วมกับพ่อขุนบางกลางหาว เจ้าเมือง
บางยางขับไล่ขอมสมาดโขลญลำพง ข้าหลวงขอมที่ปก
ครองเมืองสุโขทัยออกจากเมืองสุโขทัยได้สำเร็จและได้
สถาปนาพ่อขุนบางกลางหาวขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองเมือง
สุโขทัยแทนทรงพระนามว่า พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ส่วนพ่อขุนผาเมืองได้กลับไปครองเมืองราดตามเดิม
ด.ช.ไวภพ กฤษฏาธาร ม.106 เลขที่50

#125 By ด.ช.ไวภพ กฤษฎาธาร เลขที่50 ห้องม.106 (223.205.242.79) on 2010-12-20 20:33

จากการที่ผมได้ดูวิดีโอคลิปของครูพจมาลย์ ผมสรุปได้ดังนี้ สุโขทัยเคยตกเป็นเมืองขึ้นของขอม ต่อมาได้ตั้งตนเป็นอิสระ สุโขทัยเป็นอาณาจักรที่ไม่กว้างขวางนักและมีสถานที่สำคัญคือวัด พระศรีรัตนธาตุ
ด.ช.พลพจน์ เอี่ยมสอาด
เลขที่ 49 ห้อง ม.107

#124 By ด.ช.พลพจน์ เอี่ยมสอาด (125.24.10.79) on 2010-12-20 20:33

จากวีดีโอที่ อาจารย์ให้ผมดูนั้น หลังจากที่ อาณาจักรขอม ไม่มีพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แล้วกลุ่มคนไทย และผู้นำคนไทย ก็ถือไม่ยอมเป็นเมืองประเทศราช ของขอมอีกต่อไป หลังจากที่ เปลี่ยนไป เป็นการปกครอง ตนเอง ก็มี ปฐมกษัตริย์พระองค์แรก คือ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ในช่วงนี้มีการปกครองแบบ พ่อปกครองลูก ต่อมาก็มีความรุ่งเรื่อง ทางศาสนามากขึ้น จึงมีวัดวาเพิ่มขึ้นมากมาย เพราะ ส่วนหนึ่งช่วงนี้ได้มีการเผยแผ่ พระพุทธศาสนามากขึ้น ต่อมาได้มีการค้าขายกับ ประเทศจีน และเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ เครื่องสังคโลกมาเป็นสินค้าส่งออก ที่สำคัญ ในปัจจุบัน ก็มีเตาเผาที่ ใช้สำหรับ เผาเครื่องสังคโลก มีชื่อเรียกว่า เตาทุเรียง มีการค้นพบมากถึง 500 เตา บางเตาก็มีความสมบูรณ์ แต่บางเตาก็มีการแตกหักบาง \\\"ผมได้รับความรู้มากมายครับ ขอบคุณมาก ครับ อาจารย์\\\" ด.ช. สรวิชญ์ ถาวรวันชัย ม. 106 เลขที่ 7 confused smile

#123 By ด.ช. สรวิชญ์ ถาวรวันชัย (58.9.147.226) on 2010-12-20 20:06

ผมได้ข้อสรุปจากการดูวิดีโอนี้ว่าสมัยก่อสุโขทัยเป็นเมืองขึ้นของขอมเรื่อยมากระทั้งถึงสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7สุโขทัยได้ตั้งตนเป็นอิสระเรื่อยมาหลังจากพระเจ้าชัยวรมันที่7สิ้นพระชนม์ ขอมก็เริ่มเสื่อมอำนาจลงสุโขทัยก็ได้ขยายอาณาจักรให้กว้างขวาง
ด.ช.พลวัฒน์ ม.106 เลขที่ 20

#122 By พลวัฒน์ ม106 เลขที่20 (110.168.150.162) on 2010-12-20 20:02

ด.ช.นนธวัฒน์ พัฒนาการวิจิตร ม.107 เลขที่32

สมัยก่อนขอม มีอำนาจมากจึงทำให้มีอำนาจแข็งแกร่ง แต่พอ พระเจ้าชัยวรมันที่7สวรรคตลง ขอมก็เสื่อมอำนาจลงไปและพ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาวก็ขับไล่ขอมสมาธไป และพ่อขุนผาเมืองให้พ่อขุนบางกลางหาวเป็นกษัตริย์ไทยต่อไปแล้วได้เปลี่ยน ชื่อเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิศย์ ส่วนตนนั้นครองเมืองราดต่อไป ซึ่งตอนแรกมีเพียงเมืองเชลียงและเมืองสุโขทัยซึ่งต่อมาเมืองเชลียงเปลี่ยน ชื่อเป็นเมืองศรีสัชนาลัยและได้พัฒนาเมืองจนเข้มแข็งสร้างสิ่งก่อสร้างและ ข้าวของมาจำนวนมาก จนปัจจุบันกลายมาเป็นโบราณสถาน และ โบราณวัตถุมากมาย เช่นเครื่องสังคโลก

#121 By ด.ช.นนธวัฒน์ พัฒนาการวิจิตร ม.107 เลขที่32 (58.11.7.22) on 2010-12-20 19:47

ผมสรุปได้ว่าดินแดนของสุโขทัยก่อนนั้นถูกปกครองโดยขอมซึ่งผู้นำของขอมคือพระเจ้าชัยวรมันที่7เมื่อขอมเสื่อมกำลังลงพ่อขุนบางกลางหาวก็ไปตั้งกรุงสุโขทัยขึ้นแล้วเปลี่ยนพระนามเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตย์

ด.ช.สุรมาส สุวรรณรัตน์ ม.107 เลขที่19

#120 By ด.ช.สุรมาส สุวรรณรัตน์ ม.107 เลขที่19 (58.9.252.190) on 2010-12-20 19:40

ผมสรุปได้ว่าสุโขทัยเคยเป็นเมืองขึ้นของขอมแล้วตั้งตัวเป็นอิสระจากขอมโดยผู้นำสองคนคือ พ่อขุนบางกลางหาว และ พ่อขุนผาเมือง แล้วก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย มีเมืองหลัก
2 เมือง คือ เมืองสุโขทัย กับศรีสัชนาลัย โบราณวัตถุและโบราณสถานต่างๆ ในสมัยนั้น เช่น พระพุทธรูป เจดีย์ ศิลาจารึก เป็นต้น

#119 By ธนกฤต สิงห์โตขำ ม.106 เลขที่ 28 (58.9.118.128) on 2010-12-20 19:16

ผมได้ดูการสรุปใจความจากคลิปวิดีโอเรื่องอาณาจักรสุโขทัยได้ว่าตอนแรกขอมได้เป็นอิสระแต่ก็ถูกปกครองด้วยอำนาจขอมอยู๋ ก็เลยมีสิ่งก่อสร้างของขอมอยู่และมีวัตถุของใช้อยู่มากมาย พวกขอมถูกปกครองด้วยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7พอพระองค์ตายลงขอมก็เริ่มเสื่อมอำนาจและถูกครองโดยสุโขทัย ปัจจุบันเลยมีสิ่งก่อสร้างของทั้งสุโขทัยและขอมอยู่เป็นจำนวนมากครับbig smilebig smile
ด.ช.ธนาพัทธ์ จิระชนากุล ม.107 เลขที่ 10

#118 By ธนาพัทธ์ จิระชนากุล (203.62.154.82) on 2010-12-20 19:14

เมื่อประมาณพ.ศ.1700 ที่คาบสมุทรอินโดจีนมีเมืองที่มีอำนาจก็คืออาณาจักรขอม(มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองนครธม)
เมื่อถึงสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7(ประมาณ พ.ศ.1800) ขอมก็เริ่มเสื่อมอำนาจ พ่อขุนผาเมืองจึงร่วมกับพ่อขุนบางกลางหาว
เข้ายึดเมืองสุโขทัยได้สำเร็จ และไำด้สถาปนาพ่อขุนบางกลางหาวเพื่อเป็นกษัตริย์เมืองสุโขทัย ซึ่งมีพระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ จาก ด.ช.ภัทรพงศ์ มณีโชติ ม.105 เลขที่26

#117 By ด.ช.ภัทรพงศ์ มณีโชติ ม.105 เลขที่26 (115.87.232.76) on 2010-12-20 19:12

จากการที่ผมได้ชมวิดีทัศน์เรื่องประวัติศาสตร์ของชาติไทยผมสรุปความได้ว่า สุโขทัยนั้นได้ตั้งขึ้นในพ.ศ.1791โดยมีผู้ปกครองเมืองคนแรกคือพ่อขุนบางกลางหาวหรือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ซึ่งมีอีกคนที่ช่วยต่อสู้กับขอมคือพ่อขุนผาเมืองซึ่งหลังจากต่อสู้เสร็จท่านได้เสียสละกลับไปปกครองเมืองราดพอถึงสมัยพ่อขันรามคำแหงก็ได้มีการประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นซึ่งถูกจารึกลงในศิลาจาึรึกและก็ได้มีการค้าขายกับประเทศจีนซึ่งจีนได้มีการส่งคนมาสอนการทำเครื่องชามสังคโลกโดยใช้เตาทุเรียงในการเผาชามและมีการสร้างทำนบพระร่วงเพื่อกักเก็บน้ำเพื่อไว้ใช้ในการทำเกษตรกรรมเพรางในสมัยสุโขทัยนั้นระบบชลประทานไม่ค่อยดี พอมาถึงสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1(ลิไทย)ก็ได้มีการแต่งหนังสือไตรภูมิพระร่วงและได้มีการหล่อพระพุทธรูปสำคัญของไทยไว้ถึง 3 องค์คือ พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ และ พระศรีศาสดา และมีการตัดถนนเพื่อเชื่อมเมืองสำคัญในสมัยสุโขทัยซึ่งมีชื่อว่า ถนนพระร่วง

#116 By ด.ช.ภูมินท์ วลัยพัชรา ม.101 เลขที่ 3 (125.24.81.182) on 2010-12-20 19:12

จากการที่ผมได้ชมวิดีทัศน์เรื่องประวัติศาสตร์ของชาติไทยผมสรุปความได้ว่า สุโขทัยนั้นได้ตั้งขึ้นในพ.ศ.1791โดยมีผู้ปกครองเมืองคนแรกคือพ่อขุนบางกลางหาวหรือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ซึ่งมีอีกคนที่ช่วยต่อสู้กับขอมคือพ่อขุนผาเมืองซึ่งหลังจากต่อสู้เสร็จท่านได้เสียสละกลับไปปกครองเมืองราดพอถึงสมัยพ่อขันรามคำแหงก็ได้มีการประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นซึ่งถูกจารึกลงในศิลาจาึรึกและก็ได้มีการค้าขายกับประเทศจีนซึ่งจีนได้มีการส่งคนมาสอนการทำเครื่องชามสังคโลกโดยใช้เตาทุเรียงในการเผาชามและมีการสร้างทำนบพระร่วงเพื่อกักเก็บน้ำเพื่อไว้ใช้ในการทำเกษตรกรรมเพรางในสมัยสุโขทัยนั้นระบบชลประทานไม่ค่อยดี พอมาถึงสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1(ลิไทย)ก็ได้มีการแต่งหนังสือไตรภูมิพระร่วงและได้มีการหล่อพระพุทธรูปสำคัญของไทยไว้ถึง 3 องค์คือ พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ และ พระศรีศาสดา และมีการตัดถนนเพื่อเชื่อมเมืองสำคัญในสมัยสุโขทัยซึ่งมีชื่อว่า ถนนพระร่วง

#115 By ด.ช.ภูมินท์ วลัยพัชรา (125.24.81.182) on 2010-12-20 19:09

ผมสรุปได้ว่าวีดีโอนี้เป็นการบอกเล่าถึงประวัติของสุโขทัยว่าในตอนแรกไทยได้ถูกขอ,ปกครองจนถึงสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ของเสื่อมอำนาจลงไทยจึงสามารถสร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาได้ ได้ขยายเมืองจนกว้างขวาง สร้างวัดไว้ได้มากมาย มีสินค้าสำคัญคือสังคโลกที่มีเตาเผามากกว่า500เตาและทั้งหมดได้สืบทอดมาเป็นมรดกให้ลูกหลานจนถึงทุกวันนี้
ฐนิสพงษ์ หล่อพงศ์พานิช ม102เลขที่12

#114 By ฐนิสพงษ์ หล่อพงศ์พานิช ม102เลขที่12 (61.90.85.87) on 2010-12-20 19:08

ผมสรุปได้ว่าเรานั้นตกเป็นเมืองขึ้นของขอมในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยเมื่อท่านสิ้นพระชนม์ ขอมเสื่อมลง แต่สุโขทัยแข็งแกร่งขึ้นจึงไล่ขอมออกไปได้ แล้วเป็นอิสระ โดย ขุนบางกลางหาวและขุนผาเมือง จากนั้นขุนบางกลางหาวได้เปลี่ยนเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ โดยตอนแรกสุโขทัยมีเพียง 2 เมืองโดยในสุโขทัยมีสิ่งสำคัญคือ ปราสาทหิน เขื่อน สำหรับชลประทาน เครื่องชามสังคโลก เงินพดด้วง สำหรับแลกเปลี่ยนสินค้า
ด.ช.ธนวัฒน์ ศรีวัชรานนท์ ม.101 เลขที่ 29

#113 By ด.ช.ธนวัฒน์ ศรีวัชรานนท์ (58.9.2.241) on 2010-12-20 18:54

จากการที่ผมดูคลิปวีดีโอแล้วผมสามารถสรุปได้ว่า สุโขทัยเคยเป็นเมืองขึ้นของขอมมาก่อน หลังจากขอมสิ้นสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7ทำให้ขอมเสื่อมอำนาจลง พ่อขุนผาเมือง และพ่อขุนบางกลางหาว(พ่อขุนศรีอินทราทิตย์)สามารถขับไล่และตั้งตัวเป็นอิสระได้ ปัจจุบันนี้มีหลักฐานทางโบราณคดีหลายชิ้น เช่น เตาทุเรียง เงินพดด้วง เป็นต้น
ด.ช.กฤตพงศ์ กุลธำรงศรี ม.104 เลขที่ 28

#112 By ด.ช.กฤตพงศ์ กุลธำรงศรี (110.49.126.154) on 2010-12-20 18:49

จากการดูคลิปวีดิโอสื่อการสอน ทำให้ทราบว่าขอมได้เสื่อมอำนาจลงหลังจากการสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทำให้อาณาจักรสุโขทัยได้ตั้งตนเป็นอิสระ และมีการค้าที่เจริญรุ่งเรืองมาก หลักฐานนั่นก็คือ เตาทุเรียง ที่อยู่ทางเหนือของศรีสัชนาลัย

#111 By ด.ช.ศมภัทร จิตตวีระ ม.103 เลขที่9 (58.9.225.26) on 2010-12-20 18:40

จากที่ผมได้ดูคลิปนี้ผมสรุปขอสรุปว่า สมัยสุโขทัยนั้นรุ้งเรืองมากเพราะได้พบโบราณสถานเเละโบราณวัตถุมากมายในจังหวัดสุโขทัยเช่น เตาทุเรียงเราจึงควรรักษาโบราณสถานเเละโบราณวัตถุให้อยู่กับเราไปนานนาน angry smile angry smile ขอโทษครับที่ทำผิดหลายอัน
จากการที่ผมดูวิดิโอแล้ว ทำให้ผมได้ความรู้เพิ่มของสุโขทัย ด้านวัฒนธรรม และสิ่งค้าส่งออกที่สำคัญ คือ เครื่องสังคโลก,ได้รู้ว่าเตาทุเีรียงมี500กว่าเตาต่อ 1 กม.cry cry confused smile ด.ช. ทัสนัย กิจการเจริญดี ม.106 เลขที่ 10

#109 By ทัศนัย กิจการเจริญดี ม.106 เลขที่ 10 (58.11.60.80) on 2010-12-20 18:28

จ่กที่ผมได้ดูคลิปนี้ผมสรุปขอสรุปว่า สมัยสุโขทัยนั้นรุ้งเรืองมากเพราะได้พบโบราณสถานเเละโบราณวัตถุมากมายในจังหวัดสุโขทัยเช่น เตาทุเรียงเราจึงควรรักษาโบราณสถานเเละโบราณวัตถุให้อยู่กับเราไปนานtongue tongue tongue tongue tongue
จากผมได้ดูคลิปวิดีโอนี้ ผมพอสรุปได้ว่า ในสมัยก่อนอาณาจักรสุโขทัย และได้ตั้งตนดป็นอิสระ
ในสมัยสุโขทัยได้ปรากฎหลักฐานทางโบราณคดีมากมาย ซึ่งได้แก่ วัด พระพุทธรูป เจดีย์ ศิลาจารึก และทำนบพระร่วงที่ใช้ในการเกษตร
ด.ช.ฤกษ์ฤทธ์ เลี้ยงวัฒนหิรัณย์ ม.106 เลขที่ 40confused smile surprised smile
ผมขอสรุปจากการดูคลิปวิดีโอว่า อาณาจักรสุโขทัยเป็นอาณาจักรที่มีความอุดมสมบูรณ์ ตั้งอยู่บนลุ่มแม่น้ำยม เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของคนสมัยนั้น มีทำนบพระร่วง เตาทุเรียง และโบราณสถาน โบราณวัตถุมากมาย (ด.ช.ทวีภาคย์ ติยะวงศ์มานะ ห้อง ม.109 เลขที่ 45)

#105 By ด.ช.ทวีภาคย์ ติยะวงศ์มานะ (125.25.71.154) on 2010-12-20 16:38

ข้อสรุปของผมคือ "อาณาจักรสุโขทัย เคยเป็นเมืองขึ้นของขอม ต่อมาขอมเสื่อมอำนาจลง จึงได้ตั้งตนเป็นอิสระในสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ สุโขทัยเป็นอาณาจักรที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีทำนบพระร่วงซึ่งเป็นระบบฃลประทานที่สำคัญ อีกทั้ง มีสิ่งที่แสดงว่ามีนิคมอุตสาหกรรมคือเตาทุเรียง และยังมีโบราณสถานที่สำคัญมากมาย" (ด.ช.ภูรี อรุณศรี ชั้น ม.109 เลขที่ 25)

#104 By ด.ช.ภูรี อรุณศรี (125.25.71.154) on 2010-12-20 16:35

ข้อสรุปของผมคือ \"อาณาจักรสุโขทัย เคยเป็นเมืองขึ้นของขอม ต่อมาขอมเสื่อมอำนาจลง จึงได้ตั้งตนเป็นอิสระในสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ สุโขทัยเป็นอาณาจักรที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีทำนบพระร่วงซึ่งเป็นระบบฃลประทานที่สำคัญ อีกทั้ง มีสิ่งที่แสดงว่ามีนิคมอุตสาหกรรมคือเตาทุเรียง และยังมีโบราณสถานที่สำคัญมากมาย\"

#103 By ด.ช.ภูรี อรุณศรี (125.25.71.154) on 2010-12-20 16:32

ดีเยี่ยมคับ เพราะทำให้ผมมีความรู้มากขึ้นbig smile

#102 By เก่งกาจ 106 (183.89.66.117) on 2010-12-20 16:12

อาณาจักรสุโขทัย ก่อตั้งมาโดยมีขอมเป็นผู้ปกครองและมีอำนาจสูงสุด แต่ต่อมาได้เป็นอิสระ ปัจจบันได้พบหลักฐานในสุโขทัยอย่างต่อเนื่อง

#101 By ด.ช.นนท์ ชูชีพชื่นกมล ม.101 เลขที่20 (223.25.193.133) on 2010-12-20 15:54

สรุปจากการดูคลิปวีดีโอเรื่องอาณาจักรสุโขทัย วิดีโอที่อาจารย์ที่โพสต์นั้นจะบ่งบอกถึงหลักฐานว่าในสมัยสุโขทัยมีอะไรบ้าง เช่น เตาทุเรีบงในเมืองศรีสัชนาลัยที่มีมากกว่า อาณาจักรสุโขทัยได้ว่าอาณาจักรสุโขทัยก่อตั้งโดยเป็นเมืองขึ้นของขอม ต่อมาได้ตั้งตนเป็นอิสระ โบราณวัตถุและโบราณสถานต่างๆในสมัยสุโขทัยเช่น พระพุทธรูป เจดีย์ ศิลาจารึกและยังมีทำนบพระร่วงซึ่งใช้ในการเกษตรด้วย
ณัฐชนน เจ็งที ม.106 เลขที่ 42 big smile big smile

#100 By ณัฐชนน เจ็งที (223.25.193.133) on 2010-12-20 15:27

จากการที่ผมได้ดูวิดิโอ สรุปออกมาได้ว่า ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7 ขอมมีอำนาจยิ่งใหญ่ เมื่อสิ้นสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7 ขอมเสื่อมอำนาจลง พ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาวจึงร่วมกันขับไล่ขอมออกจากเมืองสุโขทัยและสถาปนา พ่อขุนบางกลางหาว เป็นกษัตริย์ของสุโขทัยโดยมีพระนามว่า พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
สุโขทัยเริ่มแรกมีอาณาเขตไม่กว้างขวางนัก จากหลักฐานระบุว่า เมืองเริ่มแรกของเมืองสุโขทัย คือเชลียงกับสุโขทัยเท่านั้น และพัฒนาเมืองมาเป็น เมืองศรีสัชนาลัยเห็นได้จากแนวกำแพงดินด้านตะวันตกของเมืองศรัสัชนาลัยติดต่อกับตัวเมืองเชลียง และผมขอขอบคุณอาจารย์ที่ให้พวกเราได้ความรู้จากวิดิโอดีๆ ซึ่งผมหวังว่า วิดิโอนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการสอบวิชาประวัติศาสตร์นะครับ ด.ช.ฉัตรพงศ์ ไข่มุกด์ ม.101 เลขที่ 33

#99 By ด.ช.ฉัตรพงศ์ ไข่มุกด (183.89.251.80) on 2010-12-19 22:10

ลืมบอกไป ผมชื่อด.ช.ฉัตรพงศ์ ไข่มุกด์ ม101 เลขที่33ครับsurprised smile wink surprised smile

#98 By ด.ช.ฉัตรพงศ์ ไข่มุกด์ (183.89.251.80) on 2010-12-19 22:08

จาก youtube สรุปได้ว่า หลังจากที่พระเจ้าชัยวรมันที่7สิ้นพระชนม์ ขอมก็เริ่มเสื่อมอำนาจ
สุโขทัยจึงตั้งตนเป็นอิสระจากขอมได้ และสถาปนาสุโขทัยขึ้นเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรสุโขทัย
ซึ่งมีการพบโบราณวัตถุและโบราณสถานต่างๆมากมาย เช่น วัด พระพุทธรูป เตาทุเรียง เครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งมีเตาทุเรียงที่ค้นพบถึงมากกว่า 500 เตา จนสามารถผลิตเป็นสินค้าส่งออกไปต่างประเทศได้

กันตินันท์ บูรพาชีพ ม.109 เลขที่ 40

#97 By กันตินันท์ บูรพาชีพ (124.120.141.12) on 2010-12-19 22:07

จากการที่ผมได้ดูวิดิโอ สรุปออกมาได้ว่า ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7 ขอมมีอำนาจยิ่งใหญ่ เมื่อสิ้นสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7 ขอมเสื่อมอำนาจลง พ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาวจึงร่วมกันขับไล่ขอมออกจากเมืองสุโขทัยและสถาปนา พ่อขุนบางกลางหาว เป็นกษัตริย์ของสุโขทัยโดยมีพระนามว่า พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
สุโขทัยเริ่มแรกมีอาณาเขตไม่กว้างขวางนัก จากหลักฐานระบุว่า เมืองเริ่มแรกของเมืองสุโขทัย คือเชลียงกับสุโขทัยเท่านั้น และพัฒนาเมืองมาเป็น เมืองศรีสัชนาลัยเห็นได้จากแนวกำแพงดินด้านตะวันตกของเมืองศรัสัชนาลัยติดต่อกับตัวเมืองเชลียง และผมขอขอบคุณอาจารย์ที่ให้พวกเราได้ความรู้จากวิดิโอดีๆ ซึ่งผมหวังว่า วิดิโอนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการสอบวิชาประวัติศาสตร์นะครับbig smile open-mounthed smile confused smile surprised smile

#96 By ด.ช.ฉัตรพงศฺ์ ไข่มุกด์ (183.89.251.80) on 2010-12-19 22:06

จากที่ได้จากการดูวิดิโอสุปได้ว่าสุโขทัยเคยเป็นเมืองขึ้นของขอมมาก่อนพอสิ้นสมัยพระชัยวรมันที่7ขอมเริ่มเสื่อมทำให้พ่อขุนผาเมืองพ่อขุนบางกลางหาวได้สถาปนาอาณาจักรสุโขทัยขึนโดยมีพ่อขุนบางกลางหาว(พ่อขุนศรีอินทราทิตย์เป็นกษัตริย์)
ด.ช.จิรัฎฐ์ จารุศิริพิพัฒน์ ม.103 เลขที่ 14

#95 By ด.ช.จิรัฎฐ์ จารุศิริพิพัฒน์ (125.24.129.137) on 2010-12-19 22:05

จาก youtube สรุปได้ว่า หลังจากที่พระเจ้าชัยวรมันที่7สิ้นพระชนม์ ขอมก็เริ่มเสื่อมอำนาจ
สุโขทัยจึงตั้งตนเป็นอิสระจากขอมได้ และสถาปนาสุโขทัยขึ้นเป้นเมืองหลวงของอาณาจักรสุโขทัย
ซึ่งมีการพบโบราณวัตถุและโบราณสถานต่างๆมากมาย เช่น วัด พระพุทธรูป เตาทุเรียง เครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งมีเตาทุเรียงที่ค้นพบถึงมากกว่า 500 เตา จนสามารถผลิตเป็นสินค้าส่งออกไปต่างประเทศได้

กันตินันท์ บูรพาชีพ ม.109 เลขที่ 40

#94 By กันตินันท์ บูรพาชีพ (124.120.141.12) on 2010-12-19 22:05