ประวัติศาสตร์สุโขทัย

posted on 11 Dec 2010 23:10 by pojjamansk in Teenage

 นักเรียน  ม.1  ถ้าเปิดเข้าไปดู  เชื่อเถอะทำข้อสอบได้แน่ๆ  อย่าลืมสรุปมาด้วยนะจ๊ะ 3-4 บันทัดก็พอ ลงชื่อ เลขที่ ห้องด้วย

Comment

Comment:

Tweet

จากการที่ผมได้ดูวีดีโอ เรื่องประวัติศาสตร์สุโขทัย สรุปได้ว่า อาณาจักรขอมเคยมีอำนาจและเจริญรุ่งเรือง แต่เมื่อสิ้นยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ขอมเริ่มเสือมอำนาจลง พ่อขุนผาเมืองกับพ่อขุนบางกลางหาวต่อต้านขอมออกจากสุโขทัยและได้สถาปณาให้พ่อขุนบางกลางหาวเปลี่ยนพระนามเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ปกครองสุโขทัย และทำให้สมัยนั้นสุโขทัยพัฒนารุ่งเรืองเป็นอย่างมาก ทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมาย และยังอุดมสมบูรณ์อีกด้วย
ด.ช.ธิติวุฒิ ขันแข็ง ม.104 เลขที่ 20

#143 By ด.ช.ธิติวุฒิ ขันแข็ง ม.104 เลขที่ 20 (58.10.99.18) on 2010-12-21 16:03

ผมสรุปได้ว่าสุโขทัยเคยเป็นเมืองขึ้นของขอมแล้วตั้งตัวเป็นอิสระจากขอมโดยผู้นำสองคนคือ พ่อขุนบางกลางหาว และ พ่อขุนผาเมือง แล้วก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย มีเมืองหลัก
2 เมือง คือ เมืองสุโขทัย กับศรีสัชนาลัย โบราณวัตถุและโบราณสถานต่างๆ ในสมัยนั้น เช่น พระพุทธรูป เจดีย์ ศิลาจารึก เป็นต้น
ด.ช. กิตติพัฒน์ ชัยคุณแสง

#142 By 104/33 (223.25.193.133) on 2010-12-21 06:55

ผมได้สรุปจากวีดีโอว่า ดินแดนก่อนตั้งอาณาจักรสุโขทัยเคยตกอยู่ในอำนาจของขอมมาก่อน พอสิ้นสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7ขอมเริ่มเสื่อมอำนาจจึงทำให้คนไทยรวมตัวและสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยขึ้นมาได้สำเร็จโดยมีพ่อขุนบางกลางหาวเป็นกษัตริย์องค์แรกต่อมาภายหลังเปลี่ยนเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตย์
ด.ช. ชยพล พัวกาหลง ม.104 เลขที่ 4

#141 By 104/4 (223.25.193.133) on 2010-12-21 06:53

สรุปคร่าวๆคือ ขอมเคยปกครองสุโขทัยมาก่อน จนพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สิ้นพระชนน์ลงทำให้ขอมเสื่อมอำนาจลงพ่ออขุนผาเมืองเจ้าเมืองราดเห็นดังนั้นจึงร่วมมือกับพ่อขุนบางกลางหาวเจ้าเมืองนานยางขับไล่ขอมสมาดโขลญลำพงได้ และก็สถาปนาพ่อขุนบางกลางหาวเป็นกษัตริย์ ส่วนตนก็ปกครองเมืองตนต่อไป แล้วปัจจุบันก็มีโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมายให้เราได้ศึกษา
ด.ช.ณัฐกิตติ ถาวรเศรษฐวัฒน์ ม.104

#140 By 104/10 (223.25.193.133) on 2010-12-21 06:52

หลังจากผมได้ดูวีดีโอผมขอสรุปว่าการเสื่อมอำนาจของขอมทำให้อาณาจักรสุโขทัยสามารถตั้งตนเป็นอิสระได้และในอาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญทางด้านต่างๆมากมาย เช่น
ระบบชลประทาน เครื่องสังคโลก ศิลปะต่างๆ สิ่งก่อสร้าง
ฯลฯ big smile
ด.ช.กนกพล ใจดี

#139 By m.104 No.27 (223.25.193.133) on 2010-12-21 06:50

จากที่ได้ดูวิดีทัศน์ สมัยก่อนขอมมีอำนาจมากแต่หลังจากพระเจ้าชัยวรมันที่7สิ้นพระชนม์ ขอมก็เริ่มเสื่อมอำนาจ
ทำให้ขุนผาเมืองกับพ่อขุนบางกลางหาวยึดสุโขทัยคืนได้
ปัจจุบันมีหลักฐานมากมายเกี่ยวกับสุโขทัย
ด.ช.ธนัทภัทร เกษรแพทย์

#138 By ,.1/4 (223.25.193.133) on 2010-12-21 06:47

ผม ม.107 เลขที่ 24 ครับ
ผมสรุปได้ว่า ขอมในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7มีอำนาจมากแต่เมื่อสิ้นสมัย ขอมก็อ่อนแอลงจนสุโขทัย เริ่มตั้งอาณาจักรเองได้ โดยมีพ่อขุนบางกลางหาวขึ้นครองราช ในตอนแรกมีเพียงอาณาจักร สุโขทัยและเชลียง
แต่ต่อมาแผ่ขยายอาณาเขตขึ้น และสร้างวัด เจดีย์ ขึ้นมากมาย
ผมสรุปได้ว่า ในสมัยก่อนขอม มีความรุ่งเรืองมากแต่หลังจากที่พระชัยวรมันที่7 สิ้นพระชนขอมก็เริ่มเสื่อมอำนาจลงผู้นำไทยก็เริ่มที่จะต่อสู้จนสำเร็จ และ ในตอนต้นของสุโขทัยก็ได้มีการปปกครองแบบพ่อปกครองลูก ซึ่งประชาชนสามารถร้องทุกข์ได้โดยการสั่นกระดิ่งที่หน้าเมือง ด.ช.สิรภพ แพร่กิจยนต์กาล ม.106 เลขที่ 14

#135 By ด.ช.สิรภพ แพร่กิจยนต์กาล (182.53.3.218) on 2010-12-20 22:23

จากที่ผมได้ดูวิดีโอมาอาณาจักรสุโขทัยเคยเป็นเมืองขึ้นของขอมมาก่อนเเต่สุโขทัยก็ไดอิสรภาพจากการที่พระชัยวรมันที่7ได้สิ้นอำนาจลงทำให้พ่อขุนบางกลางหาวเเละพ่อขุนผาเมืองตั้งเมืองสุโขทัยได้ ธนภัทร น้ำใจดี ม.102 เลขที่22

#134 By ธนภัทร น้ำใจดี ม.102 เลขที่22 (111.84.29.228) on 2010-12-20 21:46

จากการที่ผมได้ชมวิดีโอผมสรุปได้ว่าในสมัยก่อนนั้นขอมมีอำนาจมากมายมหาศาล แต่พอพระเจ้าวรมันที่ 7 สิ้นพระชนขอมก็เสื่อมอำนาจลง จึงทำให้พ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาวสามารถยึดสุโขทัยคืนได้

#133 By เฉลิมวัชช์ เลขที่ 6 ม.102 (111.84.44.220) on 2010-12-20 21:26

ด.ช.ณัฐดนัย กิตติศักดิ์วาณิช ม.109 เลขที่35

จากการดูวิดีโอเรื่องอาณาจักรสุโขทัย ผมสรุปได้ว่า หลังสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ขอมได้เสื่อมอำนาจลง ทำให้ ผู้นำคนไทย 2 คนคือ พ่อขุนผาเมือง และ พ่อขุนบางกลางหาว ได้ขับไล่ ขอมสมาดโขลญลำพง ซึ่งเป็น ข้าราชการ ที่ขอมส่งมาปกครองสุโขทัย ออกไป และ
พ่อขุนบางกลางหาว ก็ได้สถาปนาตนเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองสุโขทัย และ เปลี่ยนพระนามเป็น พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ big smile big smile

#132 By ณัฐดนัย กิตติศักดิ์วาณิช (118.174.114.105) on 2010-12-20 21:24

ประวัติศาสตร์ทำให้เราภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย บรรพบุรุษได้สร้างสมสิ่งดีงามต่างเพื่อให้อนุชนได้รำลึกถึง
ความเด็ดเดี่ยว กล้าหาญของคนไทยทำให้ชาติไทยสามารถดำรงคงความเป็นเอกราชได้อย่างยาวนาน สุโขทัยนับเป็นช่วงเวลาที่สร้างสิ่งดีงามมากมายไมว่าจะเป็นอักษรไทย
ศาสนา การชลประทาน ... น่าจดจำมากๆครับ

#131 By ด.ช.คณัสนันท์ สิริวัฒนพรกุล ม.103 เลขที่ 34 (61.90.125.196) on 2010-12-20 21:24

จากการดูวิดีโอเรื่องอาณาจักรสุโขทัย ผมสรุปได้ว่า หลังสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ขอมได้เสื่อมอำนาจลง ทำให้ ผู้นำคนไทย 2 คนคือ พ่อขุนผาเมือง และ พ่อขุนบางกลางหาว ได้ขับไล่ ขอมสมาดโขลญลำพง ซึ่งเป็น ข้าราชการ ที่ขอมส่งมาปกครองสุโขทัย ออกไป และ
พ่อขุนบางกลางหาว ก็ได้สถาปนาตนเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองสุโขทัย และ เปลี่ยนพระนามเป็น พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ big smile

#130 By ณัฐดนัย กิตติศักดิ์วาณิช 109/35 (118.174.114.105) on 2010-12-20 21:17

สรุปคร่าวๆคือ ขอมเคยปกครองสุโขทัยมาก่อน จนพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สิ้นพระชนน์ลงทำให้ขอมเสื่อมอำนาจลงพ่ออขุนผาเมืองเจ้าเมืองราดเห็นดังนั้นจึงร่วมมือกับพ่อขุนบางกลางหาวเจ้าเมืองนานยางขับไล่ขอมสมาดโขลญลำพงได้ และก็สถาปนาพ่อขุนบางกลางหาวเป็นกษัตริย์ ส่วนตนก็ปกครองเมืองตนต่อไป แล้วปัจจุบันก็มีโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมายให้เราได้ศึกษา
ด.ช.เหมกานต์ ธนะปัทม์ เลขที่ 6 ม.107

#129 By เหมกานต์ (58.9.202.209) on 2010-12-20 21:11

หลังจากผมได้ดูวีดีโอผมขอสรุปว่าการเสื่อมอำนาจของขอมทำให้อาณาจักรสุโขทัยสามารถตั้งตนเป็นอิสระได้และในอาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญทางด้านต่างๆมากมาย เช่น
ระบบชลประทาน เครื่องสังคโลก ศิลปะต่างๆ สิ่งก่อสร้าง
ฯลฯ
ด.ช.วุฒิภัทร กีรติไพศาล ม.102 เลขที่ 27

#128 By ด.ช.วุฒิภัทร กีรติไพศาล (58.9.180.93) on 2010-12-20 20:54

จากการที่ผมได้ดูวิด๊โอของอาจารย์นี้ ทำให้ผมพอสรุปสั้นๆเป็นเนื้อหาว่า อาณาจักรสุโขทัยเดิมเป็นเมืองขึ้นของขอม แต่เมื่อขอมอ่อนแอลง สุโขทัยจึงตั้งตนเป็นอิสระได้โดยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์(พ่อขุนบางกลางหาว)ได้เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง และปัจจุบันก็ได้มีหลักฐานต่างๆถึงดารเป็นของอาณาจัรสุโขทัย เช่น เครื่องสังคโลก เตาทุเรียง มีเขื่อนสรีดพงษ์ และอื่นๆอีกมากมาย
ด.ช.สิรวิชญ์ บุญชนะชัย เลขที่ 38 ม.105

#127 By ด.ช.สิรวิชญ์ บุญชนะชัย เลขที่ 38 ม.105 (124.122.208.170) on 2010-12-20 20:54

#126 By (27.130.196.181) on 2010-12-20 20:47

จากการที่ผมได้ดูคลิปวีดีโอจากเรื่องประวัติศาสตร์สุโขทัย หลังสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ตอนปลาย
พุทธศตวรรษที่18 อาณาจักรขอมได้เสื่อมอำนาจ
ลง พ่อขุนผาเมืองเห็นว่าอำนาจขอมที่เมืองนครธมได้
เสื่อมอำนาจลง จึงได้ร่วมกับพ่อขุนบางกลางหาว เจ้าเมือง
บางยางขับไล่ขอมสมาดโขลญลำพง ข้าหลวงขอมที่ปก
ครองเมืองสุโขทัยออกจากเมืองสุโขทัยได้สำเร็จและได้
สถาปนาพ่อขุนบางกลางหาวขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองเมือง
สุโขทัยแทนทรงพระนามว่า พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ส่วนพ่อขุนผาเมืองได้กลับไปครองเมืองราดตามเดิม
ด.ช.ไวภพ กฤษฏาธาร ม.106 เลขที่50

#125 By ด.ช.ไวภพ กฤษฎาธาร เลขที่50 ห้องม.106 (223.205.242.79) on 2010-12-20 20:33

จากการที่ผมได้ดูวิดีโอคลิปของครูพจมาลย์ ผมสรุปได้ดังนี้ สุโขทัยเคยตกเป็นเมืองขึ้นของขอม ต่อมาได้ตั้งตนเป็นอิสระ สุโขทัยเป็นอาณาจักรที่ไม่กว้างขวางนักและมีสถานที่สำคัญคือวัด พระศรีรัตนธาตุ
ด.ช.พลพจน์ เอี่ยมสอาด
เลขที่ 49 ห้อง ม.107

#124 By ด.ช.พลพจน์ เอี่ยมสอาด (125.24.10.79) on 2010-12-20 20:33

จากวีดีโอที่ อาจารย์ให้ผมดูนั้น หลังจากที่ อาณาจักรขอม ไม่มีพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แล้วกลุ่มคนไทย และผู้นำคนไทย ก็ถือไม่ยอมเป็นเมืองประเทศราช ของขอมอีกต่อไป หลังจากที่ เปลี่ยนไป เป็นการปกครอง ตนเอง ก็มี ปฐมกษัตริย์พระองค์แรก คือ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ในช่วงนี้มีการปกครองแบบ พ่อปกครองลูก ต่อมาก็มีความรุ่งเรื่อง ทางศาสนามากขึ้น จึงมีวัดวาเพิ่มขึ้นมากมาย เพราะ ส่วนหนึ่งช่วงนี้ได้มีการเผยแผ่ พระพุทธศาสนามากขึ้น ต่อมาได้มีการค้าขายกับ ประเทศจีน และเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ เครื่องสังคโลกมาเป็นสินค้าส่งออก ที่สำคัญ ในปัจจุบัน ก็มีเตาเผาที่ ใช้สำหรับ เผาเครื่องสังคโลก มีชื่อเรียกว่า เตาทุเรียง มีการค้นพบมากถึง 500 เตา บางเตาก็มีความสมบูรณ์ แต