ประวัติศาสตร์สุโขทัย

posted on 11 Dec 2010 23:10 by pojjamansk in Teenage

 นักเรียน  ม.1  ถ้าเปิดเข้าไปดู  เชื่อเถอะทำข้อสอบได้แน่ๆ  อย่าลืมสรุปมาด้วยนะจ๊ะ 3-4 บันทัดก็พอ ลงชื่อ เลขที่ ห้องด้วย

Comment

Comment:

Tweet

จากการที่ผมได้ดูวีดีโอ เรื่องประวัติศาสตร์สุโขทัย สรุปได้ว่า อาณาจักรขอมเคยมีอำนาจและเจริญรุ่งเรือง แต่เมื่อสิ้นยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ขอมเริ่มเสือมอำนาจลง พ่อขุนผาเมืองกับพ่อขุนบางกลางหาวต่อต้านขอมออกจากสุโขทัยและได้สถาปณาให้พ่อขุนบางกลางหาวเปลี่ยนพระนามเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ปกครองสุโขทัย และทำให้สมัยนั้นสุโขทัยพัฒนารุ่งเรืองเป็นอย่างมาก ทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมาย และยังอุดมสมบูรณ์อีกด้วย
ด.ช.ธิติวุฒิ ขันแข็ง ม.104 เลขที่ 20

#143 By ด.ช.ธิติวุฒิ ขันแข็ง ม.104 เลขที่ 20 (58.10.99.18) on 2010-12-21 16:03

ผมสรุปได้ว่าสุโขทัยเคยเป็นเมืองขึ้นของขอมแล้วตั้งตัวเป็นอิสระจากขอมโดยผู้นำสองคนคือ พ่อขุนบางกลางหาว และ พ่อขุนผาเมือง แล้วก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย มีเมืองหลัก
2 เมือง คือ เมืองสุโขทัย กับศรีสัชนาลัย โบราณวัตถุและโบราณสถานต่างๆ ในสมัยนั้น เช่น พระพุทธรูป เจดีย์ ศิลาจารึก เป็นต้น
ด.ช. กิตติพัฒน์ ชัยคุณแสง

#142 By 104/33 (223.25.193.133) on 2010-12-21 06:55

ผมได้สรุปจากวีดีโอว่า ดินแดนก่อนตั้งอาณาจักรสุโขทัยเคยตกอยู่ในอำนาจของขอมมาก่อน พอสิ้นสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7ขอมเริ่มเสื่อมอำนาจจึงทำให้คนไทยรวมตัวและสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยขึ้นมาได้สำเร็จโดยมีพ่อขุนบางกลางหาวเป็นกษัตริย์องค์แรกต่อมาภายหลังเปลี่ยนเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตย์
ด.ช. ชยพล พัวกาหลง ม.104 เลขที่ 4

#141 By 104/4 (223.25.193.133) on 2010-12-21 06:53

สรุปคร่าวๆคือ ขอมเคยปกครองสุโขทัยมาก่อน จนพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สิ้นพระชนน์ลงทำให้ขอมเสื่อมอำนาจลงพ่ออขุนผาเมืองเจ้าเมืองราดเห็นดังนั้นจึงร่วมมือกับพ่อขุนบางกลางหาวเจ้าเมืองนานยางขับไล่ขอมสมาดโขลญลำพงได้ และก็สถาปนาพ่อขุนบางกลางหาวเป็นกษัตริย์ ส่วนตนก็ปกครองเมืองตนต่อไป แล้วปัจจุบันก็มีโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมายให้เราได้ศึกษา
ด.ช.ณัฐกิตติ ถาวรเศรษฐวัฒน์ ม.104

#140 By 104/10 (223.25.193.133) on 2010-12-21 06:52

หลังจากผมได้ดูวีดีโอผมขอสรุปว่าการเสื่อมอำนาจของขอมทำให้อาณาจักรสุโขทัยสามารถตั้งตนเป็นอิสระได้และในอาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญทางด้านต่างๆมากมาย เช่น
ระบบชลประทาน เครื่องสังคโลก ศิลปะต่างๆ สิ่งก่อสร้าง
ฯลฯ big smile
ด.ช.กนกพล ใจดี

#139 By m.104 No.27 (223.25.193.133) on 2010-12-21 06:50

จากที่ได้ดูวิดีทัศน์ สมัยก่อนขอมมีอำนาจมากแต่หลังจากพระเจ้าชัยวรมันที่7สิ้นพระชนม์ ขอมก็เริ่มเสื่อมอำนาจ
ทำให้ขุนผาเมืองกับพ่อขุนบางกลางหาวยึดสุโขทัยคืนได้
ปัจจุบันมีหลักฐานมากมายเกี่ยวกับสุโขทัย
ด.ช.ธนัทภัทร เกษรแพทย์

#138 By ,.1/4 (223.25.193.133) on 2010-12-21 06:47

ผม ม.107 เลขที่ 24 ครับ
ผมสรุปได้ว่า ขอมในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7มีอำนาจมากแต่เมื่อสิ้นสมัย ขอมก็อ่อนแอลงจนสุโขทัย เริ่มตั้งอาณาจักรเองได้ โดยมีพ่อขุนบางกลางหาวขึ้นครองราช ในตอนแรกมีเพียงอาณาจักร สุโขทัยและเชลียง
แต่ต่อมาแผ่ขยายอาณาเขตขึ้น และสร้างวัด เจดีย์ ขึ้นมากมาย
ผมสรุปได้ว่า ในสมัยก่อนขอม มีความรุ่งเรืองมากแต่หลังจากที่พระชัยวรมันที่7 สิ้นพระชนขอมก็เริ่มเสื่อมอำนาจลงผู้นำไทยก็เริ่มที่จะต่อสู้จนสำเร็จ และ ในตอนต้นของสุโขทัยก็ได้มีการปปกครองแบบพ่อปกครองลูก ซึ่งประชาชนสามารถร้องทุกข์ได้โดยการสั่นกระดิ่งที่หน้าเมือง ด.ช.สิรภพ แพร่กิจยนต์กาล ม.106 เลขที่ 14

#135 By ด.ช.สิรภพ แพร่กิจยนต์กาล (182.53.3.218) on 2010-12-20 22:23

จากที่ผมได้ดูวิดีโอมาอาณาจักรสุโขทัยเคยเป็นเมืองขึ้นของขอมมาก่อนเเต่สุโขทัยก็ไดอิสรภาพจากการที่พระชัยวรมันที่7ได้สิ้นอำนาจลงทำให้พ่อขุนบางกลางหาวเเละพ่อขุนผาเมืองตั้งเมืองสุโขทัยได้ ธนภัทร น้ำใจดี ม.102 เลขที่22

#134 By ธนภัทร น้ำใจดี ม.102 เลขที่22 (111.84.29.228) on 2010-12-20 21:46

จากการที่ผมได้ชมวิดีโอผมสรุปได้ว่าในสมัยก่อนนั้นขอมมีอำนาจมากมายมหาศาล แต่พอพระเจ้าวรมันที่ 7 สิ้นพระชนขอมก็เสื่อมอำนาจลง จึงทำให้พ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาวสามารถยึดสุโขทัยคืนได้

#133 By เฉลิมวัชช์ เลขที่ 6 ม.102 (111.84.44.220) on 2010-12-20 21:26

ด.ช.ณัฐดนัย กิตติศักดิ์วาณิช ม.109 เลขที่35

จากการดูวิดีโอเรื่องอาณาจักรสุโขทัย ผมสรุปได้ว่า หลังสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ขอมได้เสื่อมอำนาจลง ทำให้ ผู้นำคนไทย 2 คนคือ พ่อขุนผาเมือง และ พ่อขุนบางกลางหาว ได้ขับไล่ ขอมสมาดโขลญลำพง ซึ่งเป็น ข้าราชการ ที่ขอมส่งมาปกครองสุโขทัย ออกไป และ
พ่อขุนบางกลางหาว ก็ได้สถาปนาตนเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองสุโขทัย และ เปลี่ยนพระนามเป็น พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ big smile big smile

#132 By ณัฐดนัย กิตติศักดิ์วาณิช (118.174.114.105) on 2010-12-20 21:24

ประวัติศาสตร์ทำให้เราภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย บรรพบุรุษได้สร้างสมสิ่งดีงามต่างเพื่อให้อนุชนได้รำลึกถึง
ความเด็ดเดี่ยว กล้าหาญของคนไทยทำให้ชาติไทยสามารถดำรงคงความเป็นเอกราชได้อย่างยาวนาน สุโขทัยนับเป็นช่วงเวลาที่สร้างสิ่งดีงามมากมายไมว่าจะเป็นอักษรไทย
ศาสนา การชลประทาน ... น่าจดจำมากๆครับ

#131 By ด.ช.คณัสนันท์ สิริวัฒนพรกุล ม.103 เลขที่ 34 (61.90.125.196) on 2010-12-20 21:24

จากการดูวิดีโอเรื่องอาณาจักรสุโขทัย ผมสรุปได้ว่า หลังสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ขอมได้เสื่อมอำนาจลง ทำให้ ผู้นำคนไทย 2 คนคือ พ่อขุนผาเมือง และ พ่อขุนบางกลางหาว ได้ขับไล่ ขอมสมาดโขลญลำพง ซึ่งเป็น ข้าราชการ ที่ขอมส่งมาปกครองสุโขทัย ออกไป และ
พ่อขุนบางกลางหาว ก็ได้สถาปนาตนเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองสุโขทัย และ เปลี่ยนพระนามเป็น พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ big smile

#130 By ณัฐดนัย กิตติศักดิ์วาณิช 109/35 (118.174.114.105) on 2010-12-20 21:17

สรุปคร่าวๆคือ ขอมเคยปกครองสุโขทัยมาก่อน จนพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สิ้นพระชนน์ลงทำให้ขอมเสื่อมอำนาจลงพ่ออขุนผาเมืองเจ้าเมืองราดเห็นดังนั้นจึงร่วมมือกับพ่อขุนบางกลางหาวเจ้าเมืองนานยางขับไล่ขอมสมาดโขลญลำพงได้ และก็สถาปนาพ่อขุนบางกลางหาวเป็นกษัตริย์ ส่วนตนก็ปกครองเมืองตนต่อไป แล้วปัจจุบันก็มีโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมายให้เราได้ศึกษา
ด.ช.เหมกานต์ ธนะปัทม์ เลขที่ 6 ม.107

#129 By เหมกานต์ (58.9.202.209) on 2010-12-20 21:11

หลังจากผมได้ดูวีดีโอผมขอสรุปว่าการเสื่อมอำนาจของขอมทำให้อาณาจักรสุโขทัยสามารถตั้งตนเป็นอิสระได้และในอาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญทางด้านต่างๆมากมาย เช่น
ระบบชลประทาน เครื่องสังคโลก ศิลปะต่างๆ สิ่งก่อสร้าง
ฯลฯ
ด.ช.วุฒิภัทร กีรติไพศาล ม.102 เลขที่ 27

#128 By ด.ช.วุฒิภัทร กีรติไพศาล (58.9.180.93) on 2010-12-20 20:54

จากการที่ผมได้ดูวิด๊โอของอาจารย์นี้ ทำให้ผมพอสรุปสั้นๆเป็นเนื้อหาว่า อาณาจักรสุโขทัยเดิมเป็นเมืองขึ้นของขอม แต่เมื่อขอมอ่อนแอลง สุโขทัยจึงตั้งตนเป็นอิสระได้โดยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์(พ่อขุนบางกลางหาว)ได้เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง และปัจจุบันก็ได้มีหลักฐานต่างๆถึงดารเป็นของอาณาจัรสุโขทัย เช่น เครื่องสังคโลก เตาทุเรียง มีเขื่อนสรีดพงษ์ และอื่นๆอีกมากมาย
ด.ช.สิรวิชญ์ บุญชนะชัย เลขที่ 38 ม.105

#127 By ด.ช.สิรวิชญ์ บุญชนะชัย เลขที่ 38 ม.105 (124.122.208.170) on 2010-12-20 20:54

#126 By (27.130.196.181) on 2010-12-20 20:47

จากการที่ผมได้ดูคลิปวีดีโอจากเรื่องประวัติศาสตร์สุโขทัย หลังสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ตอนปลาย
พุทธศตวรรษที่18 อาณาจักรขอมได้เสื่อมอำนาจ
ลง พ่อขุนผาเมืองเห็นว่าอำนาจขอมที่เมืองนครธมได้
เสื่อมอำนาจลง จึงได้ร่วมกับพ่อขุนบางกลางหาว เจ้าเมือง
บางยางขับไล่ขอมสมาดโขลญลำพง ข้าหลวงขอมที่ปก
ครองเมืองสุโขทัยออกจากเมืองสุโขทัยได้สำเร็จและได้
สถาปนาพ่อขุนบางกลางหาวขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองเมือง
สุโขทัยแทนทรงพระนามว่า พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ส่วนพ่อขุนผาเมืองได้กลับไปครองเมืองราดตามเดิม
ด.ช.ไวภพ กฤษฏาธาร ม.106 เลขที่50

#125 By ด.ช.ไวภพ กฤษฎาธาร เลขที่50 ห้องม.106 (223.205.242.79) on 2010-12-20 20:33

จากการที่ผมได้ดูวิดีโอคลิปของครูพจมาลย์ ผมสรุปได้ดังนี้ สุโขทัยเคยตกเป็นเมืองขึ้นของขอม ต่อมาได้ตั้งตนเป็นอิสระ สุโขทัยเป็นอาณาจักรที่ไม่กว้างขวางนักและมีสถานที่สำคัญคือวัด พระศรีรัตนธาตุ
ด.ช.พลพจน์ เอี่ยมสอาด
เลขที่ 49 ห้อง ม.107

#124 By ด.ช.พลพจน์ เอี่ยมสอาด (125.24.10.79) on 2010-12-20 20:33

จากวีดีโอที่ อาจารย์ให้ผมดูนั้น หลังจากที่ อาณาจักรขอม ไม่มีพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แล้วกลุ่มคนไทย และผู้นำคนไทย ก็ถือไม่ยอมเป็นเมืองประเทศราช ขอ