8 อารยธรรมอียิปต์

posted on 01 Mar 2009 18:37 by pojjamansk in WorldHistory

  อารยธรรมอียิปต์                

              อียิปต์เจริญรุ่งเรืองยาวนาน ถึง สามพัน  ปี ในเวลาใกล้เคียงกับเมโสโปเตเมีย แต่มีความมั่นคงมากกว่า เพราะ มีการปกครองโดยชนชาติอียิปต์ต่อเนื่องกัน สาม ราชวงศ์ ทั้งนี้เพราะ 

          1.    ที่ตั้งของอียิปต์มีความเหมาะสม มีปราการธรรมชาติในการป้องกันการรุกรานของข้าศึก คือ ทะเลทรายอันกว้างใหญ่ และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 

           2.    ได้รับความอุดมสมบูรณ์จากแม่น้ำไนล์ ทำให้ทำการเกษตรกรรมได้ มีพืชผลเลี้ยงดูประชากร แม่น้ำไนล์  จึงได้ชื่อว่า บ่อเกิดอารยธรรมอียิปต์  

         3.    อียิปต์ ไม่เคยได้รับภัยธรรมชาติที่รุนแรง เช่นพายุ น้ำท่วม การที่อียิปต์ มีสภาพแวดล้อมแตกต่างจากเมโสโปเตเมีย ส่งผลต่อแนวคิด และความเชื่อที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ชาวอียิปต์ เชื่อว่า พระเจ้าจะเมตตาต่อชาวอียิปต์ ในขณะที่พงกเมโสโปเตเมีย จะเชื่อว่าพระเจ้าจะลงโทษ                

                ชาวอียิปต์นับถือเทพเจ้าหลายองค์  แต่เทพเจ้าสูงสุด คือ รา หรือ เร  หรือสุริยเทพ และเชื่อว่า ฟาโรห์ เป็นเทพเจ้าพระองค์หนึ่ง 

       ความเจริญของอียิปต์ 

          1.   2700-2200 B.C      ด้านสถาปัตยกรรม    ในสมัยอาณาจักรเก่า นิยมสร้างปิรามิด เพื่อเป็นที่เก็บศพฟาโรห์ ภายในจะเก็บสมบัติมีค่า เพื่อเตรียมการสำหรับการฟื้นคืนชีพของฟาโรห์ ปิรามิดทีมีชื่อเสียงที่สุด คือ ปิรามิดแห่งเมืองกิเซห์     ของฟาโรห์ คูฟู หน้าปิรามิด จะมีตัวสฟริงซ์ การสร้างปิรามิดแสดงถึงความเจริญด้านการคำนวณ การก่อสร้าง ในการก่อสร้างจะใช้เงิน และทาสจำนวนมาก ซึ่งมีผลต่อความมั่นคงของอาณาจักร 

        2.    การทำมัมมี่ เพราะมีแนวคิดว่า จะมีการฟื้นคืนชีพ แสดงถึ งความเจริญด้านการแพทย์

     &nb